Saddam får det som han vil

Norges kampsak i FNs sikkerhetsråd led et sviende nederlag denne uka. Sikkerhetsrådet ga opp å bli enige om nye sanksjoner mot Irak som skulle gi millioner av irakere bedre levevilkår.

NEW YORK (Dagbladet) : - Politikk handler om interesser, ikke om moral, sier Iraks FN-ambassadør Mohammed Douri. Med oljehandel som et mektig våpen har Douri vist verden at Saddam Hussein har jerngrep på flere enn sine nærmeste naboer. Og Russland har vist at økonomiske egeninteresser er viktigere enn det irakiske folkets lidelser. Russland har kontrakter med Irak for milliarder av dollar for å utvikle oljeindustrien i landet. Trusler om å bryte disse lukrative kontraktene er en viktig årsak til at Russland truet med veto i FN. Etter det Dagbladet erfarer er en annen viktig grunn at Russland ikke fikk gjennomslag for at olje-for-mat-pengene også skulle brukes til å nedbetale Iraks gjeld. Russland vil ha tilbakebetalt åtte milliarder dollar som Irak skylder landet.

RUSSLAND SMADRET derfor det engelsk-amerikanske forslaget om nye sanksjoner som har hatt norsk tankegods som en viktig grunnmur. Utenriksminister Thorbjørn Jagland har drevet intens diplomatisk virksomhet for å få endret sanksjonene. Og i New York har FN-ambassadør Ole Peter Kolby og hans stab drevet et like intens opprydningsarbeid etter at Norge ble medlem av Sikkerhetsrådet. Som leder av FNs sanksjonskomité har Norge brukt masse ressurser på å godkjenne handelskontrakter med Irak. Og antallet tilbakeholdelser av matforsendelser til Irak er halvert de seks månedene Norge har styrt komiteen. Nå må Kolbys stab se mye av høsten gå med til det tidkrevende kontraktsarbeidet.

Norge var lynende klar i sin holdning på det siste åpne sikkerhetsrådsmøtet om Irak for ei uke siden:

- Vi har nå sjansen til å forenkle prosessen som sikrer at det irakiske folket får alle dagliglivets nødvendige varer radikalt, og kan vise det internasjonale samfunn at humanitære hensyn er viktigst. Eller vi kan fortsette status quo (de 11 år gamle sanksjonene. Vår anm.). og fortsette den uhåndterlige og tidkrevende prosessen det er å kontrollere alle varer som skal til Irak. Å opprettholde status quo er ikke i det irakiske folkets interesse, sa FN-ambassadør Ole Petter Kolby.

Allerede da fryktet han det som skjedde tirsdag. De nye sanksjonene ble utsatt for å hindre Russlands veto. Et veto ville drept hele forslaget. Nå vil man forsøke å finne nye veier ut av uføret.

I BAGDAD SITTER Saddam Hussein fornøyd tilbake vel vitende om hvor lett det har vært å hindre FN i å trekke teppet til side for diktatorens grusomme spill med sitt eget folk. Slik sanksjonene fungerer i dag skal alle Iraks oljeinntekter settes på en sperret FN-konto. Disse pengene skal brukes til innkjøp av blant annet mat og medisiner. FN-rapporter har vist at store pengesummer har stått urørt på FN-kontoen de siste månedene. For å presse det internasjonale samfunn har Saddam ikke engang brydd seg om å skaffe sitt eget folk livsnødvendige varer.

Det utsatte forslaget tar sikte på å fjerne enhver tvil om at det er Saddam som er ansvarlig for sult, stor barnedødelighet og elendigheten irakerne lever i.

Irak har drevet utstrakt smugling av olje siden sanksjonene ble innført etter Kuwait-invasjonen i 1990. Grensesmuglingen blir antatt å beløpe seg til 900 millioner dollar i året. Ifølge Washington Post går disse pengene rett i Saddam Husseins lomme. På den måten kan man ikke effektivt hindre Irak i å kjøpe og utvikle masseødeleggelsesvåpen.

Det er dette svartebørsmarkedet de nye sanksjonene er rett inn mot, og Saddam truet Jordan, Syria og Tyrkia med å kutte ut oljehandelen hvis de stemte for de nye sanksjonene.

Iraks finansielle muskel er landets oljeinntekter som har økt fra fire milliarder dollar i 1997 til 18 milliarder dollar i fjor.

Ifølge FN-oversikter har Egypt signert kontrakter for mer enn 740 millioner dollar med Irak og gjort Saddam-regimet til landets viktigste handelspartner. Rett bak følger De forente arabiske emiratene med 703 millioner dollar i handelskontrakter, mens Syria kjøper olje fra Irak for en milliard i året.

IRAK HAR STRAFFET Frankrike for å støtte deler av USAs politikk mot Irak ved å kutte ned fransk import fra over 600 millioner dollar første halvår i 2000, til rundt 300 millioner dollar siste halvår 2000.

- Irak bruker penger og olje som våpen mot verdenssamfunnet, sa en fortørnet James B. Cunningham som er konstituert FN-ambassadør for USA.

- Vi er vant til Saddam Husseins kyniske bruk av sitt folk, men det er vanskelig å forstå hvordan andre land vil være med på hans spill, sier Cunningham.

Den britiske FN-ambassdøren Jeremey Greenstock oppfordret FN-medlemmene til å legge økonomiske egeninteresser til side for å få gjennomført de nye sanksjonene. Nå frykter han at Saddam Hussein vil bli sittende igjen med seieren - også om fem måneder.