Sakprosaens pris

- Vi trenger en Bragepris for biografier.

Bør hedres: Sakprosaen er mer lesverdig enn noensinne, skriver Jørgen Lorentzen. Tore Rem (bildet) er aktuell med en biografi om Jens Bjørneboe. Foto: Lars Eivind Bones
Bør hedres: Sakprosaen er mer lesverdig enn noensinne, skriver Jørgen Lorentzen. Tore Rem (bildet) er aktuell med en biografi om Jens Bjørneboe. Foto: Lars Eivind BonesVis mer

I DET SISTE har det oppstått en viktig diskusjon rundt norske litterære priser. Professor Kjell Lars Berge har kritisert Brageprisen for en for snever nominering av bøker til sakprosaprisen, og foreslår en egen biografipris. Utspillet til Berge har ført til debatt både i Morgenbladet og Klassekampen.

I Dagbladet 29. november påpeker dessuten Fredrik Wandrup den generelle mangelen på priser til sakprosaen. Nesten alle litterære priser er forbeholdt skjønnlitteraturen. Er det ikke snart på tide, spør han, om ikke også sakprosaen blir hyppigere premiert siden den angår flere og flere lesere og forfattere.

DISSE diskusjonene er viktige. Sakprosaen har blitt bedre og mer omfattende. Den er viktig som kritisk talerør for aktuelle saker, når media kutter ned på gravejournalistikken. Den er viktig for å dokumentere vår historie. Og den er viktig for å forstå hvilken verden vi lever i.

Jeg tror også vi kan si at sakprosaen er mer leseverdig enn noensinne. Både den posisjonen og den kvaliteten sakprosaen har bør prises og hylles. Derfor er innspillene til Berge og Wandrup viktige.

NFF VIL NÅ fremme for Bragekomiteen forslag om at det bør opprettes en egen pris for biografier. Vi vil også diskutere med Kritikerlaget om det skal opprettes en ny pris for sakprosa. Kritikerlaget deler i dag ut en rekke priser.

Årlig nominerer og priser Kritikerlaget skjønnlitteratur for barn og voksne, oversettelse, kunst og teater, musikk og dans. I denne buketten lyser sakprosaen med sitt fravær.

NÅR NÅ standarden i norsk sakprosakritikk har tatt seg opp, vil jeg tro kritikerne vil være med å gjøre sakprosaen enda bedre gjennom en årlig kritikerpris. Priser har først og fremst som oppgave å fremme god kvalitet og spre kunnskapen om bøkene ut til publikum og lesere. NFF tar denne delen av oppgaven svært alvorlig.

God litteratur bør belønnes — og leses.