Salamanderlærerne

SKOLEDEBATT: Arven fra 70-tallet har vært diskutert i skoledebatten i Dagbladet den siste uka. Men den sosialistiske skolepolitikken, forankret i solidaritetstanken, er dessverre død. For hvem kan kjempe for de typiske sosialistiske skolepolitiske verdier som likeverd, inkludering og akseptering, når alle partiene i regjeringen, inkludert SV, er mest opptatt av prestasjoner og resultater? Hovedbudskapet i lærerstudiet jeg gikk på var av en elevhumanistisk karakter: Uansett skoleprestasjoner, karakterer og resultater skulle elever få opplæring ut ifra egne forutsetninger og behov. Det viktigste var menneskeverdet, og det å kunne skape et trygt og inkluderende skolemiljø. Slike synspunkter virker fjerne nå.

Utdanningsdepartementet med utdanningsminister Bård Vegard Solhjell lar dårlige Pisa-resultater og opposisjonspolitisk kritikk fra høyresiden sette dagsorden for egen skolepolitisk profil. For her skal det nå presses mer kunnskap ned i gåsa, mer matte, mer norsk og flere timer.

Når vår sjakkspillende utdanningsminister feller en tåre for de neglisjerte flinke skoleelevene, representert ved vårt sjakktalent Magnus Carlsen, er siste spiker i kista slått inn. Noen netter ligger jeg våken og tenker på hva jeg kan gjøre for svake elever som ikke kan lese og regne, for elever som ikke har venner og vandrer ensomme rundt i friminuttene, for elever som har det trøblete hjemme eller for elever som slår eller blir slått. Jeg ligger ikke våken og tenker på de stakkars alt for flinke elevene. Jeg gjør ikke det. Til gjengjeld gjør vår utdanningsminister tydeligvis dette stadig vekk. Det må være en skolepolitisk prioritering fra en sosialistisk regjering at vi spesielt retter skolens begrensede ressurser mot dem som trenger det aller mest, de svakeste.

Jens Bjørneboe skriver i romanen «Jonas» om salamanderlærere. Lærere som hundser og mobber svake elever, de som ikke kan lese, som kommer fra enkle kår. Faren ved å ha hovedfokus på skoleprestasjoner er at salamanderlærerne yngler omkring læreværelser i det ganske land og legitimerer en nedlatende holdning ovenfor elever som ikke presterer eller mestrer. Stakkars de flinke, sier salamanderlærerne i stedet, i kor med kunnskapsministeren.