Salem Al Fakir

Soul og sirkus

CD: Jøss, hvem skulle ha trodd at suppete syttitalllsoul og svensk folkprog gikk som hånd i hanske? Hos 24-år gamle Salem Al Fakir har det svenske glættisgenet mutert inn i et lydbilde som ikke har noe problemer med å omfatte verken Stevie Wonder, Toto og Chicago, eller blomstrende felesekvenser som kunne vært hentet fra den innerste Skåne-skogen. På guttens debutplate «This is who I am» glimter flere av sporene av klassisk storhet, før de finner sin egen personlighet. «Dream Girl» har et drag av Grease-drømmeren «Hopelessly Devoted» før den glir inn i nysoulen. Nydelige «It\'s True» glitrer av Totos «Rosanna», men ender til slutt i Phoenix-aktige harmonier. Sirkusfelemellomspillene kan være en smule forvirrende, men tittelsporet, den Stevie Wonder-nasale «This is who I am» flyter som melk og honning.