Flu Hartberg
Flu HartbergVis mer

HELGEKOMMENTAREN FRA AAGE BORCHGREVINK:

Salig er mobberne

Hva er det Donald Trump gjør bedre enn Freddy Kalas?

BlimE-dansen herjer også denne høsten i norske barneskoler. I år er det artisten Freddy Kalas som har laget BlimE-låten og synger at «vi setter en strek over fordom og hat».

Siden professor Dan Olweus definerte mobbing som «gjentatt negativ atferd fra en eller flere personer, rettet mot en person som har vanskelig for å forsvare seg» på begynnelsen av syttitallet, har Norge bekjempet fenomenet.

Niåringen min kan skjelne mellom direkte og indirekte mobbing, utestengelse og nettmobbing. Som forelder vet jeg at hvert tiende barn i skolen mobbes, og at dette kan ha store konsekvenser i form av psykiske lidelser for ofrene og kostnader for samfunnet.

Folkehelseinstituttet kan fortelle at mobberne har høyere risiko for antisosial og kriminell utvikling senere i livet. Mobbing rammer slik sett alle.

Forskning har ført til ambisiøse handlingsplaner. Effektive tiltak handler om å skape kulturer der mobbing er uakseptabelt, blir hurtig gjenkjent og korrigert. Det krever engasjement fra voksne, både lærere og foreldre.

Likevel er antallet ofre og utøvere av mobbing relativt stabilt over tid. Hvordan kan det ha seg?

Freddy Kalas synger ikke om det, men én teori er at mobbing funker. Det er slik jeg husker ungdomsskolen, og det finnes en rekke studier som underbygger påstanden om at det kan lønne seg å være slem.

Stikk i strid med hva Folkehelseinstituttet forteller, er ikke mobbere nødvendigvis traumatiserte individer uten sosiale ferdigheter. Mobbere er mer populære og sosialt dominante enn de som ikke mobber, ifølge nederlandske forskere.

De har sterkere psykisk og fysisk helse enn gjennomsnittet og scorer høyt på sosiale ferdigheter.

I en omfattende kartlegging av studenter og skoleelever oppdaget kanadiske forskere at mobbere var mer seksuelt attraktive enn andre, selv når man så bort fra utseende, popularitet og andre faktorer. Mobbing er sexy.

Siden mennesker er sosiale dyr som ikke bare samarbeider, men også konkurrerer om makt og status, argumenterer evolusjonspsykologene for at mobbing er en sosialt adaptiv (altså, positiv) adferd som styrker individets sjanser til å formere seg og dominere gruppen.

Ikke alle kan bli mobbere. Mobbing handler om å utøve makt uten at det får negative konsekvenser for en selv. Mobberen må kunne nøytralisere ofrenes eventuelle reaksjoner, enten ved å dominere fysisk og statusmessig eller ved å ha sterkt nettverk.

Det som reddet meg fra å bli mobber, var ikke bare rettferdighetssans, men heller at jeg verken var sterk nok eller smart nok til å plage andre på en måte som gagnet meg sosialt. Men mobbing er også en sosial kraft: Ved å støte noen ut, etablerer man fellesskap for dem som er inne, medmobberne. Der var jeg med.

Det er skamfullt å innrømme at jeg husker mobbing i ungdommen ikke bare fordi det var fælt for dem det gikk utover, men også fordi mobbing var gøy. Jeg trivdes i hånlatterens fellesskap.

Når voksne sa at vi ikke skulle mobbe, fikk mobbingen et heroisk skjær. Den var vest for Pecos, og dessuten var det en del av lærerne som trakk på smilebåndet selv. Kan hende mente de at barna som ble plaget egentlig fortjente det.

En sak har flere sider og kanskje ofrene var med på leken. Dessuten var jo ikke ertingen vondt ment. Noe handlet bare om å skaffe seg oppmerksomhet. Ikke ta det så tungt, har du ikke sans for humor?

Mange mobbere kan se frem til utmerkete karrierer når ungdomsskolen er over. Mobbing er heller ikke noe voksne mennesker nødvendigvis tar avstand fra. Noen har forstått at det kan være et varemerke – til og med en suksessformel. Det kan gjøre deg til president i USA.

I motsetning til Freddy Kalas har Donald Trump omfavnet mobbing som sosial kraft, psykologisk drift og politisk metode. Trump skaffet seg velgere ved å etterligne handikappede journalister og bruke kallenavn på sine motstandere.

Da Trump for noen uker siden gjorde narr av kvinnen som anklaget hans kandidat til høyesterett for et seksuelt overgrep, tydeliggjorde han at mobbing er hans modus operandi.

Samtidig leder presidentfruen Melania Trump kampanjer mot mobbing og kaller seg selv for den mest mobbete person i verden. Siden hun er taus når ektemannen plager folk, skjønner man at hennes oppdrag er å nøytralisere kritikk av mannen. Melania Trump er medmobbernes førstedame.

Familien Trump har nådd til topps basert på en politisk ukorrekt, men effektiv innsikt: Politikk er en fortsettelse av ungdomsskolen med andre midler.