Samisk TV- revolusjon

KARASJOK (Dagbladet): Staben ved NRK Sameradio forbereder seg til daglige TV-nyheter på NRK1, den største samiske mediesatsingen noensinne. Men hvor er samiske journalister?

Ole Rune Hætta provoserer og sjokkerer med sitt «Kakaos-TV» på NRK. Nå blir det enda mer samisk fjernsyn på riksnettet. I år 2001 blir det daglige samiske nyhetssendinger på NRK1, i samsending med hele Sverige og deler av Finland. Sendested er Karasjok, og sendingene tekstes til norsk.

Når NRK Sameradioen nå flytter inn i et nytt TV-hus midt i bygda, er de brått blitt den største arbeidsplassen i indre Finnmark. Et tjuetalls nye stillinger er opprettet, Sameradioen vil nå få rundt 75 ansatte.

Driften av TV-nyhetene vil koste 18 millioner i året, mens investeringskostnadene er beregnet til 43 millioner.

- Markedet for samisktalende journalister er støvsugd. Men ingen tar i dag ansvar for å utdanne samiske pressefolk. Det skorter på forståelse hos myndighetene, sier Sameradio-sjef Nils Johan Heatta.

NRK-ansatte med samisk bakgunn er bedt om å komme til Karasjok for å bistå i oppstartingsfasen.

- Dette er et stort løft, den største mediehistoriske satsingen siden Sameradioen ble etablert i Karasjok i 1976. Vi tar endelig steget inn i en daglig TV-alder. Samtidig betyr det økt status for det samiske språket, sier Heatta. Sameradioen har tatt steget fra å være distriktskontor til å bli egen NRK-divisjon. Det betyr at Nils Johan Heattas nærmeste overordnede er kringkastingssjefen.

Også P4 satser på samiske sendinger, for å oppfylle konsesjonsvilkårene. Fra 1. desember skal de ha daglige samiske nyhetssendinger på P4.

NRK SATSER SAMISK: I Karasjok snakkes det spøkefullt om at noen bør reise en byste av Einar Førde på vidda, siden han vil satse tungt på minoritets-TV. I forgrunnen Sameradiosjef Johann Heatta. Bak fra venstre: Reporter Mona Solbakken, Ole Rune Hætta og fotograf Tonje Tunold.