Samlernes Egner

Thorbjørn Egner er sterkt ettertraktet som samlerobjekt på bokmarkedet.

Kulthelten i Kardemomme By

Egner utga ikke bare barnebøker, fra hans hånd foreligger illustrerte verk, lesebøker, kataloger, programhefter og mye annet. Sjeldne publikasjoner fra Egners hånd har høy markeds- eller auksjonsverdi - forutsatt at de er i upåklagelig stand. Egner-samleren Per Otto Løvstad i J.W. Cappelens Antikvariat har lagd denne lista over sine ti favoritter med cirka utsalgspris på eventuelle perfekte eksemplarer.

1. «Barneboka» (1940) Kr 4500

Skrevet av Thorbjørn Egner og Sigurd Winsnes. Tegninger av Thorbjørn Egner.

Meget sjelden i perfekt stand.

2. «Malermester Klattiklatt gjør vinter til sommer» (1943) Kr 1800

Alle Klattiklatt-bøkene er uvanlige.

3. Lilleputt-bøkene I- IV (1943) Kr 2500

Nr. 1: «Hva sier dyra?»

Nr. 2: «Lekene mine»

Nr. 3: «Svarten»

Nr. 4: «Store og små er ute og kjører»

4. «Karius og Baktus» (1949) Kr 2500

Originalutgaven der tanntrollene ikke havner på en flåte på siste bilde. Ikke sett ett perfekt eksemplar på ti år.

5. «Fuldt hus eller EN KVINNE MED GLØD » (1934) Kr 3000

Farce i 1 akt av Thorbjørn Egner (Forbudt aa opføre uten forf. tillatelse).

Sju ark i A4.

6. «Lystige historier» (1943) Kr 23000

12 originale tresnitt med korte klipp fra P. Chr. Asbjørnsens tekster. 50 nummererte eksemplarer.

7. « Brudenuggen og andre». Utgitt til Bjarne Welles 50-årsdag (1943). Kr 9000

Trykt i 13 eksemplarer, hvorav sju nummererte for Bordklubbens medlemmer.

8. Hans E. Kinck: «Hvitsymre i utslaatten og tre andre noveller » (1944) Kr 8000

100 nummererte eksemplarer signert av illustratøren.

9. «So rodde me ut paa seiegrunnen». Bokutstyr ved Thorbjørn Egner (1943). Kr 4500

Utgitt til Birger Halvorsens 20-årsdag for hans «virke i bøkenes verden».

10. «Fem litografier af Thorbjørn Egner» (1945) Kr 15000

Julehilsen i 500 nummererte eksemplarer. Trykt i København.