UPOPULÆRT: Med unntak av meningsmålingen bestilt av snøscooterimportørene selv viser alle meningsmålinger gjort de siste tre årene at det er et stort flertall mot flere snøskutere, skriver Berit Kjøll i Den Norske Turistforening. Foto: Richard Eriksen
UPOPULÆRT: Med unntak av meningsmålingen bestilt av snøscooterimportørene selv viser alle meningsmålinger gjort de siste tre årene at det er et stort flertall mot flere snøskutere, skriver Berit Kjøll i Den Norske Turistforening. Foto: Richard EriksenVis mer

Samlet mot snøskutere

Uttalelsene fra en rekke samfunnsinstanser peker i samme retning - fornøyelseskjøring med snøskuter vil være svært skadelig.

Meninger

DNT, Norsk Friluftsliv, Naturvernforbundet, Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere utfordret i et åpent brev Venstre og Krf til å sette ned foten i snøskutersaken. Vi ber dem si nei til regjeringens forslag om å tillate fornøyelseskjøring med snøskuter og kreve å få være med på å utforme et regelverk som tar hensyn til natur og friluftsliv.  

Snøskuterentusiast Frode Rydningen påstår i et innlegg i Dagbladet 22.april at vi feilinformerer i denne saken. Det vil vi tilbakevise på det sterkeste. Det er ingen tvil om at:    

Snøskutertrafikken vil øke kraftig dersom det åpnes for fornøyelseskjøring med snøskuter. Over hundre norske kommuner har meldt sin interesse for å etablere løyper. Regjeringen skriver selv at «Den store endringen som følger med de nye reglene, er at omfanget av snscooterkjøring vil øke betraktelig». Og Vista Analyse anslår at antall snøskutere vil øke med 85 prosent i løpet av sju år, blant annet basert på en spørreundersøkelse til alle landets kommuner.    

Snøskutertrafikk går på bekostning av friluftsliv og naturopplevelser. Muligheten til å oppleve stillhet og ro er blant de viktigste årsakene til nordmenns interesse for friluftsliv. Økt støy og eksos vil gå på bekostning av naturopplevelsen. Det svenske Naturvårdsverket har også gått igjennom 19 vitenskapelige studier som slår fast at økt motorferdsel i naturen påvirker dyrelivet negativt.  

Mer snøskuterkjøring vil gi flere skader og ulykker. Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi ved Oslo Universitetssykehus har forsket på snøskuterulykker i mange år. De peker på de aller fleste skader med snøskutere skjer ved fornøyelseskjøring, både i og utenfor løypenett. De advarer om at flere snøskutere og mer kjøring vil flere alvorlige skader og dødsfall.

Mer lovlig kjøring fører også til mer ulovlig kjøring. Løypene blir innfartsårer til ulovlig frikjøring utenfor løypene. Det viser erfaringen fra Finnmark og Nord-Troms og Sverige og det er også noe Økokrim og Politiet advarer mot i sine høringsuttalelser til lovforslaget.   Flertallet ønsker ikke mer snøskutere i norsk natur! Med unntak av meningsmålingen bestilt av snøscooterimportørene selv viser alle meningsmålinger gjort de siste tre årene at det er et stort flertall mot flere snøskutere.

I denne saken står friluftslivsfolk, naturvernere og speidere samlet. Vi håper stortingspolitikerne tenker seg om en gang til, og lar hensynet til natur og friluftsliv gå først når de skal behandle saken den 7. mai. 

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.