Samme hund – nytt halsbånd

PASIENTHOTELLET: Fram til slutten av april lå Stoltenberg II an til å bli den første norske regjeringa som river et påbegynt nybygg på et offentlig eid sykehus.

Hanne Harlem var statsråd i Ap-regjeringa som i 2001 innførte sykehusreformen. Ap hadde da støtte bare fra H og FrP. Nå er Harlem styreleder i Helse Sør-Øst. Hun svarte glassklart i Redaksjon1 da hun 30. april ble spurt om hun ville hindre riving av det påbegynte pasienthotellet på Radiumhospitalet: «Nei jeg vil ikke det».

I Redaksjon 1 fem dager seinere hevda jeg at det bare finnes ei akseptabel løysing: Regjeringa må ta med penger til pasienthotellet i revidert nasjonalbudsjett 15. mai.

Verken A eller FrP støtta kravet. Bare hotelleier Arthur Buchardt var enig og sa at «prinsipielt syns jeg det er det beste». Han sa at «offentlig helsevesen er jo et offentlig anliggende og et statsanliggende.» Oslo Arbeiderpartis Jan Bøhler hevda at det er «ikke noe prinsipielt i veien for at private driver sykehotell».Ikke rart at Mari Sanden, som leder Fagforbundet i Oslo, fant det «betenkelig at leder i Oslo Arbeiderparti ikke ser den prinsipielle forskjellen i å overlate dette til de private. Dette er ikke snakk om et hvilket som helst hotell, men en del av det offentlige tilbudet til kreftpasientene.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

FrP, som kaller seg «partiet for folk flest», gikk i forrige uke ivrig inn for at Buchardt og Stordalen skulle få tjene penger på at kreftpasienter trenger hvile og ro. FrP sa selvsagt at de bryr seg om pasientenes beste, men hvorfor støtta de ikke Rødts krav om mer penger over statsbudsjettet?

Med sykehusreformen innførte A, H og FrP bedriftsøkonomisk budsjett- og regnskapsførsel i sykehusa. De sa at dette skulle gi pasientene bedre tilbud. Virkeligheta ble i stedet sju år med systematisk underbudsjettering av offentlige sykehus. Samtidig har smarte bissnissfolk fått grabbe til seg med begge hender.

Antall private sykehus økte fra 7 til 24 på fire år! De nye er kommersielle småsykehus. De satser gjerne på enkle, superlønnsomme operasjoner. Sykehuset Stokkan Klinikken AS i Trondheim er ett av eksemplene. To leger og en forretningsmann som i desember 2000 satsa en aksjekapital på 100000 kroner, tok på de seks første åra ut 73,3 millioner kroner i aksjeutbytte. Hver krone kom fra statskassa. Samtidig ble offentlige sykehus sultefora. De tre investorene fikk en årlig gjennomsnittsavkastning på 12 210 prosent! Sjøl bakmennene i narkohandelen opplever ikke den slags.

Sykehusreformen fra 2001 driver fram privatisering og kutt i offentlige sykehus. Nå er regjeringa rødgrønn, men sykehuspolitikken er fortsatt blå. Er det samme hund – bare med nytt halsbånd?

Det politiske presset tvang regjeringa til å snu i Radiumhospitalsaka. Penger til offentlig eid pasienthotell blir med i regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett. Dermed har statsråd Brustad for første gang innrømma at regjeringa har et direkte ansvar for sykehusene. De som slåss mot sykehuskutt andre steder, bør nå kreve likebehandling.

I de nærmeste ukene må det politiske presset rettes inn mot partienes stortingsgrupper. Da kan sykehusenes budsjettrammer bli utvida for hele landet når Stortinget fredag 20. juni fatter sitt årlige vedtak om påplussinger på statsbudsjettet for 2008.