Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Meninger

Mer
Min side Logg ut

Sammen bryter vi kjønnsstereotypiene

De neste årene går det nordiske likestillingsarbeidet i nye retninger.

 Demokratiet  handler ikke bare om stemmerett, det handler også om muligheten til å kunnde delta i den offentlige debatten.
Demokratiet handler ikke bare om stemmerett, det handler også om muligheten til å kunnde delta i den offentlige debatten. Vis mer
Meninger

I 2014 markerte Nordisk ministerråd 40-årsjubileet for det nordiske likestillingssamarbeidet, et produktivt samarbeid som har spilt en stor rolle for de nordiske landenes topplasseringer i diverse internasjonale indekser. Resultatene taler for seg selv: Ingen steder i verden er likestillingen kommet lenger enn den er i Norden. Nå er det på tide med nok et skritt framover.

I løpet av årene med nordisk likestillingssamarbeid har et tilbakevendende hovedtema vært like rettigheter og likeverdig status for kvinner og menn på arbeidsmarkedet. Oppmerksomheten har blitt rettet mot lønnsforskjeller mellom kjønnene og å bryte ned tradisjonsbundne kjønnsroller på arbeidsmarkedet. Her er muligheten til å kombinere lønnsarbeid og familieliv en viktig forutsetning. Det har blitt en selvfølge at fedre og mødre i stadig høyere grad deler på ansvaret for å ta seg av barna, og i dag bidrar den høye sysselsettingsgraden blant Nordens kvinner i høy grad til den nordiske velferdsmodellen.

Det er mange skritt igjen før de nordiske landene oppnår likestilling i næringslivet, mens likestillingen har vunnet bedre fotfeste i parlamentene våre. De nordiske landene har mange felles referanserammer og mål, men vi velger ulike metoder for å nå fram til disse målene. Nettopp derfor kan vi lære så mye av hverandre.

De neste årene går det nordiske likestillingsarbeidet delvis i nye retninger. I samarbeidsprogrammet for 2015- 2018 vil vi fokusere på likestillingen i det offentlige rom. For demokratiet handler ikke bare om stemmerett - det handler også om å kunne delta i den offentlige debatten.

Ord bidrar til å skape virkelighet, og når vi bruker en hånende og trakasserende samtaletone, blir det mer allment akseptert. Vi vil ganske enkelt ikke være med på det, men snarere motvirke det - på samme måte som vi i flere år har arbeidet for å motvirke fysisk vold mot kvinner og annen vold i nære familierelasjoner. Vi vet dessuten at likestilling bidrar til bærekraftig vekst, og vil derfor også fokusere mer på likestillingen som drivkraft for velferden og innovasjonen i Norden.

Hittil har likestillingspolitikken lagt mest vekt på kvinnenes situasjon i samfunnet, på arbeidsmarkedet og i politikken. For at grensene mellom såkalte kvinne- og mannsutdanninger og -yrker skal kunne rokkes ved, må også mannsperspektivet inkluderes i arbeidet. Her må vi finne flere metoder for å motarbeide de kjønnsstereotype oppfatningene som påvirker kvinners og menns, gutters og jenters hverdag og livsvalg. De neste årene kommer vi derfor til å jobbe for å gjøre det lettere for menn og gutter å delta aktivt i likestillingsarbeidet og -debatten.

Det nye samarbeidsprogrammet er vår måte å konkretisere samarbeidet mellom de nordiske regjeringene på likestillingsområdet. Programmet er utarbeidet med innspill fra både parlamentarikerne i Nordisk råd og likestillingsaktører ute i Norden, og har derfor bred støtte. Med denne støtten i ryggen deler vi også våre erfaringer i FN og på andre internasjonale arenaer.

Men de gode erfaringene og eksemplene må også spres på vår nordiske hjemmebane, i politikken, på jobben og i hjemmene. Ved sammen å tenke og handle likestilt kan vi, politikere og borgere, føre landene våre enda nærmere målet om et rettferdig og demokratisk Norden.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media