Sammen mot rangeringssamfunnet

I NORGE GJELDER

ikke menneskerettighetene like mye for alle. Norsk lov følger ikke opp menneskerettighetenes krav om likeverdig og effektiv beskyttelse mot alle former for diskriminering. I stedet rangeres mennesker etter hva slags diskriminering de utsettes for. De som utsettes for kjønnsdiskriminering og rasisme gis et ganske omfattende vern, lesbiske og homofile noe mindre enn dette, funksjonshemmede enda litt mindre, mens de som rammes av andre former for diskriminering har et minimalt vern.

Denne rangeringen

vises på en rekke felt. Selv det planlagt utvidede antidiskrimineringsombudet beskytter bare mot noen former for diskriminering. Den samme rangeringen av menneskers rettsvern finnes i arbeidsmiljøloven, borettsloven, husleieloven, alkoholloven, lov mot hatkriminalitet, grunnlovens vern av ytringsfriheten og i det at mer omfattende antidiskrmineringslover bare berører visse diskrimineringsformer. Men selv ikke de med best vern, har det fulle vern menneskerettighetene gir dem.

I dag stiftes derfor Menneskerettsalliansen. Nå går de mest forskjellige antidiskrimineringsorganisasjoner sammen om ett mål: At menneskerettighetene skal bli tatt på alvor i menneskerettighetslandet Norge.

Vi i Menneskerettsalliansen befinner oss på alle nivåer i denne rangeringen. Men vi er ikke interessert i å slåss om hvem av oss som er mest undertrykt. Vi er alle lei av offerrollen. Det sentrale er at loven behandler oss som annenrangs mennesker. Menneskerettighetslandet Norge holder våre medfødte og umistelige menneskerettigheter tilbake fra oss.

ALLE POLITIKERE

uttrykker sin støtte til menneskerettighetene. De oppfordres derfor nå til å vise dette, ved å sette i gang lovutvalg som går gjennom hele det norske lovverket og sørger for at alt blir i overensstemmelse med menneskerettighetene.

Det er ikke et mål i seg selv å identifisere en hver mulig diskrimineringsform. Men vi må sette et fokus på diskrimineringen som fenomen. Diskriminering er usaklig forskjellsbehandling, at mennesker behandles med forakt på grunn av sin identitet, gruppetilhørighet, kropp eller livsvalg - uansett hva dette må være.

Vi er ikke lenger fornøyde med bare å sikre rettighetene til den store eller lille grupperingen vi selv måtte tilhøre. Denne gangen vil vi at alle tas med. Alle kvinner, alle menn, alle etniske minoritetspersoner, alle funksjonshemmede, alle transkjønnede, alle krigsbarn, kortvokste, overvektige, tapere og syke. Alle mennesker.