Sammenrasket Bjørvika?

Er NSB, Statens vegvesen, Statsbygg og Oslo kommune i stand til å lage en struktur for Bjørvika? Og er Oslo kommune moden nok til å samle partene?

Nei, mener Peter Butenschøn, direktør i Norsk Form.

- Stopp hele showet, hvis ikke hele Bjørvika skal bli en sammenrasking. Stopp prosessen og bygg heller ut andre bydeler, inntil dere skjønner hva dere holder på med.

Peter Butenschøns uttalelse kom på et møte i Norsk Form i går, der det ny-startede fagbokforlaget presenterte

kunsthistoriker og arkitekturkritiker

Siri Skjold Lexaus bok «Mind the Gap. Mellomposisjoner i samtidsarkitekturen», ei bok hun håper skal kunne bli diskusjonsgrunnlag for arkitekter, byplanleggere, politikere og økonomer om hvordan våre byer skal se ut. I denne omgang ønsket hun å invitere til en samtale om framtidas Bjørvika.

Hun la vekt på samtale som et mer fruktbart utgangspunkt enn debatt.

  • Antakelig har hun gjort samme erfaring som alle oss andre som har hørt atskillige arkitekturdebatter: De har en tendens til å bli ganske hissige. Mon det er fordi omgivelser påvirker oss mer enn vi foreløpig aner, selv om vitenskapen lenge har påstått at arkitektur innvirker både på sinn og sjel.

Selvfølgelig gjør den det. Og som John Tore Norenberg i byutviklingskomiteen sa det i samtalens løp: Er arkitekturen stygg og vemmelig og ond, da blir vi det rg.

Norenberg hadde også behov for å ta til motmæle mot Butenschøns spissformulerte kritikk av Oslo kommune. Han mente at å gi oppdrag til fire internasjonale arkitektkontorer om forslag til utforming av Bjørvika, var et bra skritt i riktig retning. Kaare Sandegren, Ap-representant i byutviklingskomiteen, supplerte ved å fortelle at det før jul vil komme en skisse på grunnlag av de fire forslagene om Bjørvika.

  • - Vi skal ikke stoppe showet, men påvirke det, sa Sandegren.

Det endelige Bjørvika ligger langt inn i framtida. Hva får vi? En Kardemomme-by, eller en bydel av urbane høyhus, fordi man må utnytte dyre tomter?

Diskusjonen er for lengst i gang og kommer til å ta saklige så vel som usaklige vendinger.

Men som presidenten i Norske Arkitekters Landsforbund, Ketil Kiran, sa: Vi må unngå at Bjørvika blir en samling kompromisser. Utformingen må forholde seg til den virkelighet vi befinner oss i, fordi arkitektur henger sammen med det samfunn den formes i.