Sammenrasket litt-av-hvert

Artikkelsamling med sterkt preg av å være uredigert.

Boka er den sjette i Spartacus' serie TOPOS, som ifølge forlaget består av essay og monografier som formidler vitenskap på tvers av faggrensene. Det er en prisverdig intensjon, som det naturligvis er lettere å erklære enn å etterleve.

Uklart

Denne boka består av artikler, og etter både tittel og undertittel er det ikke akkurat soleklart hva boka intenderer å handle om. Og etter å ha sett hva hver enkelt artikkel drøfter, virker det som det er høyst uklart om det har eksistert noen slik intensjon på forhånd. Nå er det skapt en rekke glimrende bøker uten at det har eksistert en klart uttenkt plan eller målsetting på forhånd. Det er imidlertid ikke tilfelle her.

Analyser

Artiklene til Ellen Mortensen om et dikt av Emily Dickinson og Sissel Lie om Joyce Mansour er nærmest dikt/tekstanalyser. Beate Grimsrud har skrevet en replikkveksling mellom sjelen og St. Peter. Wenche Findal argumenterer for at det fins et skille mellom mannlig og kvinnelig arkitektur og analyserer blant annet Heftyeterrassen (Lilla Hansen) og Hus i Førde (Gro Haveland). Torgrim Eggen har skrevet en artikkel om funksjonalisme og minimalisme med utgangspunkt i sin roman «Pynt» (2000). Knut Ove Eliassen skriver om urenhetens metafysikk, mens Lise Widding Larsen drøfter en case, en datter som pleier sin far (skifter bleier på han osv.). Anne Danielsen har skrevet om funk, Anne-Britt Gran undersøker om det etniske er et konsistent begrep. Tord Larsens artikkel heter «Synd og tilblivelse», mens Birger Angvik har skrevet om hvordan aids og homoseksualitet i det siste er tatt opp, og hvordan det dels har endret skjønnlitteraturen.

Sprikende

Noen av artiklene er formidlende (Birger Angviks i tillegg engasjerende), men ingen av dem er gode eksempler på vitenskap på tvers av faggrensene. Alle er i og for seg leseverdige. Tekstene i boka er så forskjellige at det er vanskelig å tenke seg en artikkel som ikke ville kunne ha passet inn. Noe annet redigeringsprinsipp enn alt går, ser ikke redaktørene ut til å ha hatt. En del av artiklene og alle forfatterne hadde fortjent noe mer. Også teknisk bærer boka preg av at redaktørene har tatt for lett på oppgaven.

Rare påstander

I redaktørenes forord er det en rar eller i virkeligheten et knippe rare påstander: «Under funksjonalismen førte jakten på renhet og sosial kontroll til et gedigent rengjøringsoppgjør: det gjaldt å dyrke fram det gode mennesket gjennom etnisk rensning. Seks millioner jøder døde, funksjonshemmede ble tvangssterilisert, barn av tatere og sigøynere ble skilt fra sin familie med tvang.» (s. 8f). Det er framsatt mer presise påstander både om funksjonalismen og om forsøket på å utrydde de europeiske jødene.