Sandbergs kostskoler

Jeg er grunnleggende uenig i at den beste måten å ivareta omsorgen for barn på, er å sperre dem inne.

BARNAS VENN: «Per Sandbeg (Frp) forsøker å begrunne forslagene sine med omsorg for barn i asylmottak. Jeg er grunnleggende uenig i at den beste måten å ivareta omsorgen for barn på, er å sperre dem inne», skriver artikkelforfatteren. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix
BARNAS VENN: «Per Sandbeg (Frp) forsøker å begrunne forslagene sine med omsorg for barn i asylmottak. Jeg er grunnleggende uenig i at den beste måten å ivareta omsorgen for barn på, er å sperre dem inne», skriver artikkelforfatteren. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB ScanpixVis mer
Debattinnlegg

Frp mener sjelden det samme lenge om gangen. Derfor kan det være krevende å føre en politisk debatt med dem.

Før sommeren fremmet Frp forslag til ny utlendingslov i Stortinget. Da ville de fjerne fra lovteksten at barnets beste er et «grunnleggende hensyn» når utlendingsforvaltningen behandler søknader saker fra barnefamilier om å få opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn.Denne formuleringen er hentet fra barnekonvensjonen artikkel tre. Dette er altså et prinsipp som norske myndigheter er bundet av.

Når valget nå nærmer seg, er Frp imidlertid blitt barnas høye beskyttere.

I en kronikk i Dagbladet 14. april foreslår Per Sandberg å sperre enslige mindreårige asylsøkere - barn - inne på mottak, til deres eget beste. Jeg pleier å assosiere innesperring med fengsel, men det gjør ikke Sandberg. Kommer Frp til makten, skal de visst «organisere omsorgsboligene i lukkede mottak, slik land som England organiserer sine kostskoler». Det er i og for seg prisverdig at Sandberg ønsker å bruke skattepenger på tilby noe som i England er forbeholdt overklassen, til mindreårige asylsøkere her i Norge. Men jeg stiller meg tvilende til realismen i forslaget hans.

Enslige mindreårige asylsøkere er en spesielt sårbar gruppe som har andre behov og andre rettigheter enn voksne asylsøkere. Utlendingsdirektoratet (UDI) har omsorgsansvaret for de som er mellom 15 og 18 år, mens barnevernet har ansvaret for de som er under 15 år ved ankomst til Norge.Sandberg hevder at regjeringen har bestemt at barna mellom 15 og 18 «ikke skal behandles som barn». Det er feil. De bor i egne mottak, eller på egne avdelinger tilpasset deres alder og behov. Avdelingene er små og oversiktlige med anslagsvis mellom 20 og 30 beboere. UDI stiller strenge krav til mottakenes arbeid med enslige mindreårige. De skal få god omsorg og ha en trygg og meningsfull hverdag.

Sandberg forsøker å begrunne forslagene sine med omsorg for barn i asylmottak. Jeg er grunnleggende uenig i at den beste måten å ivareta omsorgen for barn på, er å sperre dem inne.Jeg er derimot enig i at det er alvorlig når barn forsvinner fra mottak eller omsorgssentre. Justis- og beredskapsdepartementet samarbeider derfor med blant andre Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om å forebygge og forhindre forsvinninger.

Utlendingsmyndighetene har i samarbeid med politi og barnevern etablert særskilte rutiner som skal følges når mindreårige forsvinner fra mottak.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.