Sangrekkefølgen

Natasja Crone og Søren Pilmark er årets EuroSong-verter. Det første de to programlederne gikk i gang med, var å plukke ut rekkefølgen for Eurosong-finalen. Og slik ser den ut.

1. Nederland

2. Island

3. Bosnia

4. Norge

5. Israel

6. Russland

7. Sverige

8. Litauen

9. Latvia

10. Kroatia

11. Portugal

12. Irland

13. Spania

14. Frankrike

15. Tyrkia

16. Storbritannia

17. Slovenia

18. Polen

19. Tyskland

20. Estland

21. Malta

22. Hellas

23. Danmark