Sånn røvere imellom

- Dagens Næringslivs oppslag er feilaktig og misvisende, sier kringkastingssjef Einar Førde. - Vi har deg på bånd, Førde, svarer Dagens Næringslivs redaktør Amund Djuve. Begge synes å ha rett, og begge har tabbet seg godt ut.

Ordkrig om NRKs styreleder

For selv om Dagens Næringsliv i dag trykker Førdes svar, og de er identiske med svaret de trykket i går - er plutselig spørsmålet blitt et annet.

I gårsdagens Dagens Næringsliv spurte DNs Knut Selsjord «Ditt ønske og råd til kulturministeren var dermed et helt nytt styre?» og fikk ja til svar.

I dagens utgave av Dagens Næringsliv trykker avisa et sammendrag av det samme spørsmålet som lyder: «På spørsmål fra Dagens Næringsliv om kringkastingssjef Einar Førde ønsket seg et helt nytt styre, svarte Førde følgende:»

  • Det er faktisk ikke det samme spørsmålet. Ikke på langt nær. Norsk intervjupraksis gir rett til å trekke sammen en samtale, men den gir ikke rett til å bytte ut spørsmålet. Og siden Dagens Næringsliv i dag også trykker bare et sammendrag av Selsjords spørsmål blir fortsatt det ubesvarte spørsmål til DN:

Akkurat hva spurte Selsjord om, og når spurte han om det?

Og hvordan dukket et nytt og annerledes spørsmål opp i første versjon av intervjuet? Vil DN i morgen trykke en tredje versjon med Selsjord ordrette spørsmål?

  • Men Einar Førde havner også i et svært underlig lys. I den spente og vanskelige situasjonen NRK er i, veies alle Førdes uttalelser på gullvekt. Det vet han, det bruker han, og det liker han inderlig godt.

Førde er i den underlige situasjonen at han sitter på oppsigelse på ubestemt tid i en viktig sjefsstol, og han bruker den stolen til å så tvil om sine eiere og uklarhet om sitt forhold til sitt styre. Det er vanskelig å se hva taktikeren her vil oppnå. Kanskje er det bare ytterst farlig å gi en frikjeft som Førde makt uten langtidsansvar, slik han nå kan nyte det.

Og hva kan Tanum og Horn true Førde med? Oppsigelse? Det er bare en vidunderlig trussel om frihet for en travel småbarnsfar som Førde.

  • For dementiene til Førde er blasse ved gjennomsyn. Han vil ikke kalle det han sa til Horn for råd, men vil ikke si hva han sa. Han sier han ikke har gitt utrykk for noen bastante meninger, og skiller øyensynlig mellom sine meninger og sine bastante meninger. Førde har ordenes makt, og Førde leker med makten. Og Tanum og Horn lar ham holde på.

Og når det gjelder forholdet mellom Tanum og Førde synes en ting klart etter gårsdagens forsikringer: Tanum har nok akkurat like stor tillit til Førde som Førde har til Tanum. Og den er vel ikke stor.