GIR DISP - FÅR SMEKK: Jan Tore Sanner. Foto: Jacques Hvistendal
GIR DISP - FÅR SMEKK: Jan Tore Sanner. Foto: Jacques HvistendalVis mer

Sanner overprøver Sivilombudsmannen

Regjeringspartienes mer liberale holdninger til byggetillatelser skinner igjennom.

Meninger

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er uten tvil en handlekraftig, selvstendig og bestemt statsråd. Men denne uka måtte han forklare Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité hvorfor han hadde sett bort fra Sivilombudsmannens kritiske uttalelser.

I praksis har Sivilombudsmannen siste ord. Likevel har Sanners departement vendt det døve øret til i to saker. En dreier seg om bygging av et lysthus i strandsonen. Den andre dreier seg om bygging av en dobbeltgarasje. I begge tilfeller var det gitt dispensasjon fra gjeldende lov og regelverk. Naboene, som har klaget til flere nivåer, fikk til slutt medhold av Sivilombudsmannen. Dermed skulle man tro saken var avgjort. Men Kommunaldepartementet overprøvde i begge saker avgjørelsen, og ga grønt lys til byggesakene, ifølge Aftenposten. Og det er departementets overprøving av Sivilombudsmannen som er sakens kjerne og som er av interesse for kontrollkomiteen.

Kan en statsråd bare gjøre som han lyster dersom han er uenig med Sivilombudsmannen? Nei, mener Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Jo, mener kommunalministeren. I begge sakene har hans departement etter grundige juridiske vurderinger kommet til at det var riktig å opprettholde de gamle vedtakene. Samtidig vil regjeringen foreslå endringer i plan og bygningsloven. Dermed får ombudsmannens uttalelse en oppfølging. Skulle ikke det være nok?

Ikke slik Sivilombudsmannen selv og rettsvitere ser det. Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å kontrollere forvaltningen. Dens rolle er å være borgernes beskytter mot overmakten, som ekspert i rettsvitenskap, Nikolai K. Winge, sier til Aftenposten. Begge mener departementets overprøving sender uheldige signaler til forvaltningen om at den fritt kan la være å følge sivilombudsmannens uttalelse. Det vil underminere hele ordningen.

Det er neppe Sanners ønske. Men selv om han mener departementet har gjort det riktige, bør både han og departementet rette seg etter Sivilombudsmannens konklusjon. Når han ikke gjør det, etterlates det et inntrykk av at han og departementet tar seg til rette. Videre skinner regjeringspartienes mer liberale holdninger til byggetillatelser igjennom. Uansett hva Sanners beslutninger hviler på, bør han gå fram i riktig rekkefølge. Først respektere Sivilombudsmannens uttalelse, og så se om han kan få flertall i Stortinget for nye lovbestemmelser i plan- og bygningsloven.