Sanners utfordring

Ingress

Meninger

Kommunalminister Jan Tore Sanner deltok i går på Norske Boligbyggelags store boligpolitiske konferanse. Boligpolitikken har i «alle år» ligget under dette departementet, som har nok av andre oppgaver. Nettopp det kan være en fordel for boligpolitikken og dens utfordringer. Som kjent henger alt sammen med alt, og mye av det som henger sammen, styres fra Kommunaldepartementet.

Befolkningsveksten er den viktigste driveren i boligpolitkken. Helt siden 2007 har befolkningsveksten vært høyere enn boligbyggingen. Det har oppstått et etterslep. Den viktigste utfordringen for enhver «boligminister» er å sørge for at det blir bygget nok boliger. Og ettersom det alt vesentlige av boligpolitikken er overlatt til markedskreftene, kan det være på sin plass å ha en Høyre-statsråd som øverste ansvarlige. Slike forstår seg på markedskrefter.

Med stor befolkningsvekst blir viktigheten av å planlegge for og regulere tomtearealer en av kommunenes viktigste oppgaver. Folk som flytter til de respektive kommuner må ha et sted å bo, deres barn må ha en skole og en barnehage å gå i, deres beste- og oldeforeldre et sykehjem å pleies på. Raske prosesser er derfor viktig.

I tillegg må storkommuner og deres nabokommuner ha god infrastruktur slik at det blir mulig å pendle den ene eller andre veien. For Oslo, som er Europas hurtigst voksende hovedstad, er det avgjørende at det er lett for folk i Ski, Bærum, Asker og Hønefoss å komme seg på jobb i hovedstaden, hvis det er der jobben er. De bør kunne gå på en bane, et tog, en buss som frakter dem raskt til arbeidsstedet.

Samtidig er det viktig at boligprisveksten er noenlunde stabil, slik at bygging og omsetning av boliger skjer innenfor forutsigbarte rammer. I tider med uro i markedet, blir det bygget færre boliger enn det i overskuelig framtid vil være behov for.

Sanners viktigste grep blir å forenkle byggesaksbehandlingen. Blant annet skal det fra neste år være mulig å bygge en garasje på 50 m2 uten søknad. Det kan utløse nabostrider. Hans viktigste utfordring blir å sikre at forenklinger ikke forringer kvaliteten. Også entreprenører er underlagt loven om at leilighet gjør tyv.