Barnslige politikere: Politikerne i Halden må slutte med barnslig mobbing av enkeltpersoner og dra lasset sammen, mener Bruno Skogmann. Foto: Sherpa film.
Barnslige politikere: Politikerne i Halden må slutte med barnslig mobbing av enkeltpersoner og dra lasset sammen, mener Bruno Skogmann. Foto: Sherpa film.Vis mer

Sannheten er at Halden er Norges svar på Hellas

Den barnslige mobbingen av enkeltpersoner i lokalpolitikken må ta slutt.

Meninger

Fredrikshald er den eneste norske byen som er nevnt i vår kjære nasjonalsang. I 1928 ble byens navn forandret til Halden, og alle haldensere er stolte av å være innbyggere i en av Norges vakreste byer. Patriotismen er stor i vår kjære by.

Så langt virker jo dette som en uforbeholden hyllest til vårt hjemsted. Men dessverre er ikke det sannheten. Ikke når det kommer til det politiske arbeidet som har blitt utført i løpet av mange tiår.

Dersom man går inn på Wikipedia og leser hva som står om byen og politikken, sitter man igjen med en flau smak i munnen. Der blir Halden fremstilt som den byen med flest politiske kontroverser i Norge gjennom mange år.

Haldenserne har etter hvert blitt vant til politiske uroligheter. Det virker som om vi har godtatt dette som en daglig agenda i Halden kommune.

Sannheten er at Halden er Norges svar på Hellas. Kommunen er neddynget i gjeld og er derfor selvsagt på Robek-listen; en liste som ikke er en oppskrift på hvordan politikerne skal styre en kommune.

Årsaken til Robek-plassen er at det har blitt brukt mer tid og energi på å skape splid mellom partiene, og ikke minst på personlig drittkasting, enn på å finne gode løsninger.

En politiker er valgt av folket for å ivareta innbyggernes interesser på best mulig måte. I stedet foregår det en barnslig drakamp mellom den politiske posisjon og opposisjon, fremfor at det samarbeides om hovedmålet - å få Halden opp av den hengemyra byen har havnet i.

Ved forrige kommunevalg (2011) gikk AP på et smertefullt nederlag og måtte gi fra seg ordførerklubba til Høyre.

I utgangspunktet så det ved maktskiftet i 2011 ut til at den økonomiske situasjonen var under kontroll. Men i ettertid dukket det opp et regnskap som ikke stemte med de tallene som ble servert før valget.

Hva hadde skjedd? Fra et regnskap i balanse til 180 millioner i gjeld i løpet av noen dager?

Scenarioet ble selvsagt at alle skyldte på alle og ingen ble stilt til ansvar. Ingen vedgikk heller møter i det «lukkede rom», noe alle visste var en realitet.

I ettertid har det ikke blitt merkbart bedre, men haldenserne opplever en større grad av åpenhet enn det som var tilfellet før forrige kommunevalg. Økonomisk sett er kommunen nå tilsynelatende på rett veg.

Vi nærmer oss kommunevalg. Mitt håp og min bønn til politikerne, som skal arbeide for innbyggerne i Halden, er at de slutter med å motarbeide hverandre og at den barnslige mobbingen av enkeltpersoner opphører.

Dra lasset sammen!

Vi haldensere krever dette av dere. Vi finner oss ikke i amatørmessig behandling av viktige saker, som vil få konsekvenser for oss innbyggere og for Halden kommunes rykte.

Dette innlegget er publisert under vår nye seksjon for lokale meninger. Her kan du lese flere innlegg, eller skrive til oss.