Sanselige noveller

Sansevare og bittersøte noveller om kubanere i eksil.

Ana Menéndez må ha vokst opp med fortellinger om Cuba, om skjønnheten der, om menneskene, stedene og husene. Hun er selv født i USA, dit foreldrene kom som flyktninger fra Cuba i 1960. Historiene Menéndez nå debuterer med, har en felles tone og tematikk: De gjennomstrømmes av en kjærlighet til Cuba, og av det bittersøte vemodet som fravær og savn skaper.

Historienes kraft

Historier bevarer minner, utgjør personlig mytologi og bekrefter hvem vi er. De er viktige, men trenger ikke være sanne. For eksilkubanerne i Menéndez' noveller er historiene og forestillingene om Cuba, om hvem de var der og hvem de er nå, preget av forvrengning og fortrengning. Likevel har historiene en funksjon i livet deres. De opprettholder lengselen som en drivkraft i en ny og fremmed tilværelse i USA. For mange av personene er løgner og projeksjoner en måte å overkomme fravær og avstand på - enten det gjelder til landet de savner eller til ektefellen de er følelsesmessig distansert fra.

Når vi møter den fargerike, lille klikken personer i Lille Havanna i Miami, har mange av dem levd med avstengte følelser i årevis. Menéndez skildrer moren som konfronteres med eget liv når sønnen beslutter å gifte seg med en amerikansk kvinne, og hun gir et rørende og sårt bilde av de gamle mennene som treffes under fikentreet for å spille domino og holde liv i minnet om Cuba ved å fortelle skrøner. En av de beste novellene er beretningen om Lisette som reiser til det Cuba hun har hørt så mye om, til morens vakre hus, for å oppdage at historiene hun er blitt fortalt gjennom et halvt liv, står i skrikende kontrast til virkeligheten.

Kloke noveller

Menéndez' historier er vakre og vemodsfylte, men samtidig lattermildt ironiske og underholdende å lese. Hun leker seg gjennom fortellingene, gir dem skjønnhet og klokskap. Fortellingene preges av originalitet og fantasi, og språkdrakta er vel ivaretatt av oversetter Knut Ofstad. Boka er lett å anbefale. Menéndez skriver sanselig og innsiktsfullt om å leve i eksil med drømmer og savn, og om å streve med å være til stede i eget liv.