Sant og usant om språkkartlegging

Vi kom ikke med usannheter i vår kronikk om språkkartlegging i barnehagen.

FOR DÅRLIG: Ingen av verktøyene for språkkartlegging i barnehagen har god nok kvalitet, skriver artikkelforfatterne. FOTO: SCANPIX
FOR DÅRLIG: Ingen av verktøyene for språkkartlegging i barnehagen har god nok kvalitet, skriver artikkelforfatterne. FOTO: SCANPIXVis mer

I Dagbladet 4. april beskylder Bente Hagtvet og Dorthe Bleses oss for å komme med usannheter og personangrep. De viser til vår kronikk 15. mars der vi skriver om de uheldige konsekvensene av massekartlegging av barn i barnehagen, med utgangspunkt i vår bok «Mestrer, mestrer ikke. Jakten på det normale barnet».

Det er uklart hvilke personangrep Hagtvet og Bleses sikter til. Men det kan tenkes at noen føler seg truffet, fordi vi setter søkelys på habilitet og kommersialisering av kunnskap. Vi mener det er kritikkverdig at fagpersoner med egeninteresser i at bestemte kartleggingsverktøy tas i bruk, sitter i offentlige utvalg der slike verktøy vurderes. Dette er tilfelle for Bleses og Hagtvet.

De satt i Ekspertutvalget for språkkartlegging nedsatt av Kunnskapsdepartementet (KD) som leverte sin rapport 16. desember 2011. Utvalget konkluderte med at ingen av verktøyene de har vurdert imøtekommer alle kravene som stilles til språkkartlegging. Som det ble sagt på lederplass i Dagsavisen: Ingen av verktøyene har god nok kvalitet. Hagtvet og Bleses mener denne påstanden er usann. «Her har vi førstehåndserfaring», skriver de, «for vi satt i ekspertutvalget». Sammen skrev de en 20 siders dissens.

I dissensen nevner de i en fotnote at Hagtvet ikke har vært med på å beskrive verktøy hun, venner eller kollegaer på samme arbeidsplass står bak. De sier ikke at hun formelt er vurdert som inhabil av KD i forhold til tre av åtte verktøy. De skriver heller ikke om sitt mangeårige samarbeid, eller om at Bleses er involvert i utvikling av språkkartleggingsverktøy i Danmark.

En ting er at vi anklages for å snakke usant og har fått Dagsavisens redaktør til å tro på oss. Verre er det å se hvordan Hagtvet og Bleses omtaler flertallet i utvalget. De skriver at de tar for mange forbehold og er uklare og subjektive. Hagtvet og Bleses mener altså at de selv er objektive. Det er de ikke, Hagtvet er inhabil og Bleses? habilitet kan trekkes i tvil. Det taler ikke til deres fordel at de ikke åpent omtaler egne interesser i at norske og danske politikere vedtar at alle barn skal språkkartlegges. Dette kan forklare at de fleste trekker på skuldrene av dissensen.