Sauer på bytur

En saueflokk satte sitt preg på Madrid sentrum i formiddag, som en markering for bevaring av gamle gjeterstier.

Tusenvis av sauer ble i dag ble gjetet gjennom Madrids gater. Okser, hester og hunder var også med i flokken som gikk i prosesjon fra Puerta del Sol-plassen og ned Calle Alcalá, en av hovedgatene i Madrid sentrum.

Gjeterstier

Dyreprosesjonen ble første gang arrangert for seks år siden, for å sette søkelyset på bevaringen av gamle gjeterstier, som til sammen utgjør 125 000 kilometer i Spania. Mange bønder lot dyra beite på de frodige markene i nord om vinteren, og dro sørover eller til lavlandet sommerstid på faste ruter. På to av disse rutene mellom nord og sør passerte gjeterne Madrid.

Ødelagt av industri

Bønder og miljøforkjempere vil med prosesjonen uttrykke sin uro over at disse kulturminnene er i ferd med å forsvinne som følge av urbanisering og utbygging av industri.

BÆ: En årlig dyreparade i Madrid sentrum markerer misnøye med at gamle gjeterstier ikke blir bevart.