SATSER PÅ SCENE: Kulturdepartementet satser på scenekunst, og utnevner feltet til én av kulturbudsjettet 2013s store vinnere. 
Foto:Nina Hansen / Dagbladet
SATSER PÅ SCENE: Kulturdepartementet satser på scenekunst, og utnevner feltet til én av kulturbudsjettet 2013s store vinnere. Foto:Nina Hansen / DagbladetVis mer

Scenekunst og musikk blant de store kulturbudsjettvinnerne

Se de andre budsjettvinnerne her.

(Dagbladet): Klokka ti mandag morgen startet finansmister Sigbjørn Johnsen, for anledningen ikledd ny hatt, sin framlegging av statsbudsjettet for kommende år.

Kulturbudsjettet for 2013 øker med 889,3 millioner kroner.

Det utgjør 0,96 prosent av statsbudsjettet i sin helhet, og kulturminister Hadia Tajik er dermed ett steg nærmere Kulturløftet - målet om at kulturbudsjettet skal ugjøre én prosent av totalbudsjettet innen 2014.

Opp 114,9 millioner Scenekunst er blant de klare budsjettvinnerne for 2013.

Ytterligere 114,9 millioner kroner foreslås tildelt til scenekunst. De regionale teatrene får en samlet økning på 22,7 millioner kroner, skriver kulturdepartementet i en pressemelding.

Kilden konserthus i Kristiansand får 7,5 millioner mer, til Operaen i Oslo foreslås en økning på 58,5 millioner kroner. 

Tilskudd til nasjonal operaviksomhet øker med 4,8 millioner, og de nasjonale teatrene går opp 16,1 millioner. Til tiltak innen dans foreslås en økning på rundt 12 millioner.

Øker mest Det er allerede kjent at momskompensasjonsordningen for frivillige lag og foreninger er blant de økonomiske hovedsatsingene til kulturdepartementet neste år.

I en pressemelding fra kulturdepartementet sendt ut i dag, framkommer det at det foreslås 320,7 millioner kroner mer til ordningen.

Da ordningen ble etablert i 2010 ble den tildelt 396 millionar kroner. I 2013 er ordningen på 948 millionar kroner.

Mer til musikk Musikkfeltet er også blant kulturdepartementets hovedsatsinger neste år.

En økning på 60,1 millioner kroner er foreslått i statsbudsjettet for 2013.

I budsjettframlegget øker de nasjonale og regionale orkestrene med totalt 25,2 millioner kroner, skriver departementet. Ordninger under Norsk kulturfond øker med 20,1 millioner i det foreslåtte budsjettet.

Visuell kunst, museum og film Også satsinga på film øker, dersom budsjettet slik det legges fram i dag vedtas.38 millioner kroner mer er foreslått, noe som blant annet gir rom for å styrke utvikling av dataspill og tv-dramaproduksjon, heter det i pressemeldingen.

Det ytres også et ønske om at norsk film skal hevde seg internasjonalt og få internasjonale priser. Internasjonalisering og kvalitetssikring av norsk film får derfor 10 millioner kroner fra regjeringen.

Kulturbudsjettet 2013 foreslår også en økning på 39,5 millioner kroner til visuell kunst. Museene og kulturvern går opp 55 millioner kroner.

Til språk, litteratur og bibliotek foreslås en økning på 32,4 millioner kroner for det kulturdepartementet i pressemeldingen betegner som «et nasjonalt språkår», med utgangspunkt i 200-årsfeiringa for nynorsk-far Ivar Aasens fødsel.

Det foreslås også 24,5 millioner kroner mer til arkivformål, 3,2 millioner mer til kultur- og næringsprosjekter, 20 millioner mer til produksjonstilskuddet og 27 millioner mer i tilskudd til nasjonale kulturbydd.

Endringer i tippenøkkel I statsbudsjettet for 2013 som legges fram i dag, er fordelingen av overskuddet til Norsk Tipping foreslått endret fra og med 2015.

Endringen går på at 64 prosent skal gå til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til «samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner, som ikke er knyttet til Norges idrettsforbund eller humanitære organisasjoner og paralympiske komité».

Ifølge en pressemeldingen fra Kulturdepartementet står det at et ledd i innfasingen av den nye fordelingsnøkkelen, vil være å legge fram forslag om endring i pengespillovens paragraf 10.

Dermed vil overskuddet til Norsk tipping bli fordelt med 47,9 prosent til idrettsformål, 14,6 prosent til kulturformål utenfor statsbudsjettet, 18 prosent til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner og 19,5 prosent til kulturformål som er en del av statsbudsjettet.

Hovedformålet er å styrke overføringene til idrettsformål.