LUTTER ØRE: «Alt det statsråd Thorhild Widvey (bildet) hittil har sagt om NRK, som 88 prosent av landets befolkning benytter seg av hver dag, tyder på at det først og fremst er Schibsted som har hennes øre, og ikke NRK som hun eier på vegne av disse brukerne», skriver Eik. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
LUTTER ØRE: «Alt det statsråd Thorhild Widvey (bildet) hittil har sagt om NRK, som 88 prosent av landets befolkning benytter seg av hver dag, tyder på at det først og fremst er Schibsted som har hennes øre, og ikke NRK som hun eier på vegne av disse brukerne», skriver Eik. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpixVis mer

Schibsted har fått sin statsråd

Thorhild Widvey vil begrense NRKs posisjon i framtidas eter. Dette er til klar fordel for det største medieselskapet i Norge, Schibsted.

Meninger

NRK omtales ofte som landets største mediehus med et budsjett på fem milliarder kroner og drøyt 3000 ansatte. I den siste debattrunden etter Civita-notatet «Liberal mediepolitikk i et endret mediemarked» handler det mest om å begrense NRKs dominans i mediemarkedet til fordel for det som Solberg-regjeringen i sin plattform kaller «frie institusjoner», eller altså «kommersielle mediehus» som de heter i notatet. Det er skrevet av retoriker Eirik Vatnøy og redaktør Kristian Meisingset. De skriver at det er «viktigst å legge til rette for at de store, kommersielle mediehusene kan bygge stabilitet og innovasjonskraft i et marked i hurtig omstilling.»

Civita fulgte opp medienotatet med et frokostmøte den 24. april med tittelen «Hva slags NRK skal vi ha i framtiden?». I panelet satt Thorhild Widvey som er statsråd med ansvar for mediepolitikken. Både i hovedinnlegg og kommentarer la hun seg tett opp til innholdet i Civita-notatet. Bare når det gjaldt forslaget om at NRK bør overlate barne-tv til kommersielle aktører, markerte statsråden avstand.

«NRKs posisjon kan bli for dominerende i markedet», sa statsråd Widvey og varslet at hennes kommende stortingsmelding om NRK vil «avgrense bedre» NRKs forhold til kommersielle aktører.

Det ser ikke ut til å påvirke statsrådens tenkning om NRKs framtid at vg.no som går med store overskudd, alltid har vært klart større enn nrk.no. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen måtte minne frokostmøtet på at «Schibsted er markedsleder på nettet.»

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

NRK er jo ikke heller Norges største mediehus. I omsetning er Schibsted med sine 15 milliarder kroner tre ganger så store som NRK, og har med sine 7800 ansatte plass til to og en halv NRK-stab i sitt konsern.

Schibsted har virksomheter i 29 land, men matcher NRK også om vi bare holder oss til Norge. Også Schibsted har cirka 3000 ansatte i Norge i sine ulike bedrifter. Konsernet eier fem av landets ti største aviser.

I tillegg til VG Netts klare førsteplass har også Schibsted-avisene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen posisjoner på nettet. På toppen kommer Adresseavisen der Schibsted er dominerende eier.

Siden 1998 har NRK vært et heleid statlig aksjeselskap der kulturministeren er generalforsamling og eneeier. Thorhild Widvey er altså i dag, på vegne av fellesskapet, eier og forvalter av kulturinstitusjonen NRK i en konkurransesituasjon der nettet er den nye eteren. Via nettet når medienes innhold brukerne på andre plattformer enn radio- og tv-apparater.

På Civitas frokostmøte sa statsråd Widvey at da den forrige stortingsmeldingen om NRK ble lagt fram i 2007, «var ikke iPhone kommet på markedet.» Men iPhone er ikke den teknologiske utviklingens sluttpunkt. Den og konkurrentene vil bli stadig forbedret og utviklet, og deretter supplert av noe nytt som vi ikke kjenner i dag, slik radioapparatene og TV-apparatene er blitt. På Civitas frokostmøte opplyste kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen at det allerede nå skjer ukentlig at et tv-program ved første gangs visning har flere seere på andre apparater enn tv-apparater. Og da skjer formidlingen via nettet.

Stilt overfor denne framtida er NRKs eier, statsråd Thorhild Widvey, helt uten en positiv visjon for å bevare og videreutvikle NRKs stilling. Hun innledet med å forsikre at hun har «ingen ambisjoner om å kneble NRK, eller gjøre NRK uviktig.» Det skulle kanskje bare mangle? Men den visjon for NRK som hun har uttrykt offentlig, går bare ut på å avgrense og begrense og legge ned NRKs posisjoner i framtidas eter. Det er et politisk perspektiv til klar fordel for det største medieselskapet i Norge som altså er Schibsted.

Schibsted har på sin side store forventninger til statsråd Widvey. I sin «Analyse av markedsrisiko» skriver konsernet at «Schibsted er av den oppfatning at den nye regjeringen signaliserer endringer som vil modernisere landets mediepolitikk, og bringe den i samsvar med dagens utfordringer i mediebransjen.»

Det viktigste punktet for Schibsted er «En grundig gjennomgang av NRKs rolle som allmennkringkaster for å begrense mulighetene for at deres overlegne økonomiske styrke utilsiktet svekker andre mediers operasjonelle og økonomiske muligheter.»

Videre skriver konsernet at «Schibsted jobber (..) aktivt for å påvirke myndighetenes mediepolitikk sammen med Mediebedriftenes Landsforening og andre deltakere.»

Det er kanskje naturlig at Schibsted framhever Mediebedriftenes Landsforening spesielt når det gjelder å påvirke myndighetene, siden konsernsjefen er styreleder og to av styremedlemmene er nåværende og forhenværende Schibsted-redaktører. Men folk med bakgrunn fra Schibsted sitter sentralt også ellers i medieorganisasjonene. Generalsekretæren i Norsk Presseforbund kommer fra Schibsted. Lederen i redaktørforeningen er redaktør i Schibsted. Lederen i Pressens Faglige Utvalg er avgått redaktør i Schibsted. Lederen i Norsk Journalistlag var journalist i Schibsted. Ved statsråd Thorhild Widveys side sitter den alltid hardt arbeidende statssekretær Knut Olav Åmås. Han er tidligere Schibsted-redaktør.

I Civitas frokostpanel var Schibsted representert av Torry Pedersen. Han er både sjefredaktør og administrerende direktør i VG. Pedersen sa mye pent om NRK. Men etter barndomsminner om Prøysen i barnetimen og den inflasjonsjusterte sangteksten der ettøringen ble til tiøringen, kom direktørredaktør Pedersen til sitt egentlige anliggende. Det er at NRK ikke må tillates å ha et formidabelt, attraktivt og gratis tilbud på nettet når Schibsted nå gradvis skal oppdra sine brukere til å godta at de må betale og logge seg på for å få tilgang.Alt det statsråd Thorhild Widvey hittil har sagt om NRK som 88 prosent av landets befolkning benytter seg av hver dag, tyder på at det først og fremst er Schibsted som har hennes øre, og ikke NRK som hun eier på vegne av disse brukerne.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.