VANT OVER DAGBLADET: Høyesterett har forkastet anken til Dagbladet i saken mellom avisa og ambulansjesjåfør Erik Albin Schjenken. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
VANT OVER DAGBLADET: Høyesterett har forkastet anken til Dagbladet i saken mellom avisa og ambulansjesjåfør Erik Albin Schjenken. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

Schjenken vant over Dagbladet i Høyesterett

Høyesterett forkastet anken.

(Dagbladet): I dag ble det kjent at Høyesterett forkaster Dagbladets anke i Schjenken-saken.

Det var i april i fjor Dagbladet ble dømt til å betale 200 000 kroner i erstatning til ambulansjesjåfør Erik Albin Schjenken, og til å betale saksomkostninger til ambulansjesjåføren på en million kroner.

I mai bestemte avisa seg for å anke saken, men i dag ble det altså kjent at Høyesterett forkaster anken.

- Beklagelig Bakgrunnen for saken er flere saker og kommentarer som har stått på trykk i Dagbladet fra 7. august 2007, og de påfølgende ukene.

Dagbladets ansvarlige redaktør, John Arne Markussen, mener dommen er beklagelig.

- Vi syns selvfølgelig dette er en beklagelig dom. Dommen er vanskelig fordi det nå er et spørsmål om hvilke muligheter vi har i det norske samfunnet for å omtale hverdagsrasisme. En domfellelse som vi nå har vil ha en nedkjølende effekt på ytringsfriheten. Det har jeg sagt før, og det gjentar jeg, og jeg tror ikke det er akkurat dette Norge trenger i året for grunnlovsjubileet, sier han.

Han påpeker likevel at det i dommen kommer fram at Dagbladet får aksept for framstillingen av det som skjedde i parken, men blir felt på grunn av meninger på kommentar- og lederplass. 

- Jeg konstaterer at vi i det store og det hele får aksept for vår faktiske framstilling av det som skjedde i parken i augustdagene i 2007. Jeg ser også at vi får aksept for at vi har videreformidla andres oppfatninger av det som skjedde, inklusiv det som gikk på meninger om det som var et utslag av institusjonell rasisme. Men — vi blir dømt på at vi har klare holdninger selv om det som skjedde, på leder og kommentarplass, sier han, og legger til:

- Jeg merker meg også at førstevoterende i domstolen påpeker at vi identifiserte Schjenken. Det mener jeg er en helt feil slutning. Så konstaterer jeg at det er en dissens i domstolen, en meget sterk og oppfattende dissens, hvor dommeren sier at dette er en sak som gjelder avveining av pressefriheten mot den enkeltes pressevern, og har da kommet til at vår dekning ikke var rettsstridig. Men vi er domfelte i Høyesterett, og det får vi bare ta til etteretning.

- Står igjen som seiersherren Schjenkens advokat, Carl Bore, mener tida er inne for Dagbladet unnskylder seg til ambulansjesjåføren.

- Vi er selvsagt veldig glad for at Erik Schjenken har vunnet saken mot Dagbladet for tredje gang. Schjenken selv er glad for å ha vunnet saken igjen. Jeg vil nå tro at tiden er kommet for at Dagbladet og Dagbladets redaktør sier unnskyld til ham for den belastningen han har blitt påført gjennom massive rasismebeskyldninger i Dagbladet i 2007, som var i strid med loven, og deretter gjennom en lang rettsprosess som Dagbladet burde ha avslutta mye før, sier han.

Bore håper nå at saken ikke blir tatt videre et hakk, til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

- Jeg skal ikke mene noe om hvordan Dagbladet vil fortsette med denne saken, men jeg registrerer at Dagbladet har tapt saken tre ganger, og jeg tror ikke det vil være riktig at Dagbladet å bringe denne saken videre i menneskerettighetsdomstolen, sier han, og legger til:

- For Erik Schjenken er denne saken definitivt over. Hvis saken går videre så vil det da være mot den norske stat, og da vil ikke Schjenken ha noe med denne saken å gjøre. Han står igjen som seiersherren etter høyestretts avgjørelse.

Dagbladets ansvarlige redaktør vil foreløpig ikke si noe om de kommer til å ta saken videre.

- Det første vi nå må gjøre er å studere dommen meget nøye, og så rådføre oss med våre rådgivere, sier John Arne Markussen.