Se, her danser oldefar

- Dette er veldig, veldig spesielt for meg, sier Tone Sinding Steinsvik. Hun har lyktes i å samle alle de viktigste storverkene til sin oldefar, maleren Otto Sinding, og hans to brødre, billedhoggeren Stephan og komponisten Christian Sinding, til en enestående utstilling som åpner på Blaafarveværket lørdag.

Alle tre opplevde sine gjennombrudd i europeisk kulturliv på 1800-tallet, men deres berømmelse har vært mer begrenset her hjemme. I katalogen til utstillingen blir de tre kunstnerbrødrene av Tone Sinding Steinsvik kalt «et glemt eventyr i norsk kunsthistorie».

På utstillingen «Kunstnerbrødrene» som oldebarnet nå legger siste hånd på, kan enhver bedømme og verdsette trioens betydning.

Sensasjon

Selv om hun er hylende inhabil kan Tone Sinding Steinsvik koste på seg å karakterisere det som sensasjonelt at det har latt seg gjøre å få hentet alt materialet til Modum.

- Jeg fikk en idé, og da den først hadde satt seg fast, var det umulig å komme unna. Men det har vært stritt, sier hun.

Maleriene til Otto Sinding, mange av dem i offentlige museer og i formater opptil to ganger tre meter, har hengt i magasiner i opptil hundre år og måtte alle restaureres.

Otto Sindings kjempemaleri «Slaget ved Svolder», som tilhører Det kongelige slott og som så vidt Tone Sinding Steinsvik vet, aldri har vært vist offentlig i Norge, er tre og en halv meter langt og en meter og syttifem centimeter høyt, og måtte løsnes fra rammen for å komme inn gjennom kjempedørene til utstillingslokalet på Modum.

Rabalder

Statuene av Ibsen og Bjørnson foran Nationaltheatret, som skapte voldsomt rabalder i kulturlivet i Christiania da de i sin tid ble avduket foran teatret, og Ole Bull-statuen i Bergen, som altså alle er laget av lillebror Stephan, får stå der de står. Men i Glyptoteket i København sto hovedverkene hans og lyste i hvit marmor på rekke og rad.

- Sjenerøst har vi fått låne hovedverkene til vår store utstilling, ikke minst takket være samarbeid med magister Jonas Bencard og Glyptotekets ungdommelige ledelse som ønsker å få Sindings kunst opp i lyset, forteller Tone Sinding Steinsvik.

På gressplenen foran utstillingshuset står Stephan Sindings «Valkyrien», som mange norske københavnturister vil huske fra sine møter med Kongens by. Den står til daglig på Langelinie i København.

Tone Sinding Steinsvik forteller at Stephan i sin selvbiografi ga en særdeles livaktig skildring, især for den tida, av hvordan han møtte seterjenta som ble modell for kvinnen på den balstyrige hesten i dette kunstverket.

Når det gjelder minstebror, komponisten Christian Sinding som døde i 1941 i «Grotten» i Wergelandsveien der han bodde, har det vært et problem at han ble medlem av NS rett før han døde.

- Han var fullstendig døv på slutten. Det var heller ikke han som skulle betale kontingenten. Det var det åpenbart noen andre som skulle gjøre. Vi føler nå at alle kort er lagt på bordet. Vi vet hva som skjedde, sier Tone Sinding Steinsvik.

Tolv spesialkonserter med Christian Sindings musikk blir avholdt i glasshuset på Modum i løpet av sommeren.

OLDEFAR DANSER: Billedhoggeren Stephan Sinding, bror av Tone Sinding Steinsviks oldefar, maleren Otto Sinding, laget kunstverket Valkyrien etter et heftig møte med en seterjente i den norske fjellheimen i 1909.
VOLDSOMT: Slaget ved Svolder, Otto Sindings kjempebilde (3,5 x 1,75 m) av Olav Tryggvasons skjebnetimer om bord i Ormen Lange 9. september år 1000, er utlånt fra Slottet i anledning utstillingen på Blaafarveverket. I forgrunnen Stephan Sindings skulptur Barbargruppen, utlånt fra Glyptoteket i København.