Se og Hør felt både for bikinibilder og snikfotografering av barn

Men to av medlemmene i utvalget tok dissens.

BLE FELT I PFU: Se og Hør ble i dag felt i PFU for brudd på god presseskikk. Her er PFU-leder Hilde Haugsgjerd (t.v.) og Se og hør-redaktør Ellen Arnstad rett etter at konklusjonen ble klar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.
BLE FELT I PFU: Se og Hør ble i dag felt i PFU for brudd på god presseskikk. Her er PFU-leder Hilde Haugsgjerd (t.v.) og Se og hør-redaktør Ellen Arnstad rett etter at konklusjonen ble klar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.Vis mer

(Dagbladet:) I dag behandlet Pressens Faglige Utvalg (PFU) den historiske klagen fra Slottet på Se og Hør.

Det er nå klart at Se og Hør blir felt for brudd på god presseskikk på til sammen tre punkter, i tillegg til at de får kritikk for et fjerde (PFUs kjennelse).

Felt for bikinibilder Se og Hør er dermed felt for brudd på god presseskikk for omfanget og nærheten i en tolv sider lang reportasje om kronprinsfamiliens ferie på St Barts, for å ha snikfotografert barna i kongefamilien gjennom gjerdet på Kongsgården, for manglende kontroll av opplysninger rundt pengebruken under en av kronprinsparets ferier.

I tillegg fikk bladet kritikk for å ha framstilt et intervju Prinsesse Märtha Louise hadde gitt til en dansk ukeblad som sitt eget.

Spesiell strand Etter PFU-møtet sa Se og Hør-redaktør Ellen Arnstad at hun er fornøyd med at det ikke ble stilt spørsmål ved bladets rett til å lage og publisere feriereportasjen fra jet set-feriestedet St. Bart. Arnstad nevner at mange kjendiser ferierer nettopp her i jula - altså at det er et spesielt offentlig sted.   

PFUs flertall kritiserte imidlertid måten reportasjen var løst på, at bildene av barn og voksne i bikini og badebukser var så nærgående, at omfanget var så stort og at fotografen ikke hadde gitt seg til kjenne.

PFU-leder Hilde Haugsgjerd understreket at det var alt dette tilsammen som førte til kritikken fra utvalget.

VIL HA PRIVATLIV: Kronprinsfamilien ønsker å ha privatliv på ferier. På denne fjellturen i Hedmark var pressen invitert med. Foto: Bjørn Langsem.
VIL HA PRIVATLIV: Kronprinsfamilien ønsker å ha privatliv på ferier. På denne fjellturen i Hedmark var pressen invitert med. Foto: Bjørn Langsem. Vis mer

- Vi tar selvsagt alle uttalelser til etterretning, men som redaktør synes jeg det er problematisk at vi i denne saken blir felt for omfang, noe som normalt må ligge under redaktørens ansvar, sier Ellen Arnstad til Dagbladet.        

Skjerme barna Se og Hør er altså felt for god presseskikk for å ha tatt bilder gjennom gjerdet på Kongsgården under den kongelige 75-årsfeiringen.
- Jeg har stor forståelse for at kronprinsparet vil skjerme barna, og vi tar selvsagt fellelsen til etterretning. Denne innstramningen med hensyn til kongebarna vil få konsekvenser for Se og Hør og for alle medier sier Se og Hør-redaktøren.
Brudd på punkt 4.4 om å innhente samtidig imøtegåelse har lenge vært «et verstingpunkt »i norske redaksjoner, ifølge Arnstad.

Se og Hør-redaktøren lover å skjerpe inn på dette punktet. Samtidig benytter hun anledningen til å påpeke at det ofte er vanskelig å få Slottet i tale og pressen ofte møtes med« ingen kommentar».
- Jeg håper Slottet åpner for kommunikasjon. Jeg håper Slottet legger til rette for reelle muligheter for å ha en dialog., sier hun.
Ingen tok til orde for frifinnelse - Ingen her har tatt til til orde for at Se og Hør ikke felles for brudd på god presseskikk, oppsummerte PFU-leder Hilde Haugsgjerd klokka halv tolv, etter to timers diskusjon i utvalget.

Etter pausen ble det altså klart at Se og Hør felles både for bikinibildene og for å ha trykket bilder av barna i kongefamilien tatt gjennom gjerdet på Kongsgården uten at barna var klar over at de ble fotografert.

Utvalget slutter seg dermed til innstillingen fra sekretariatet i saken rundt snikfotograferingen av barna. Sekretariatet mente disse bildene var «uakseptable».

- Tok en kalkulert risiko Utvalget var imidlertid delt på flere andre punkter, blant annet de mye omtalte bikinibildene fra St Barts.

Journalist i TV2 Øyvind Brigg og redaktør i Vi Menn Alexander Øystå tok til slutt dissens, da disse ikke var enig i at bladet skulle felles på dette punktet.

- Kronprinsparet har tatt en kalkulert risiko når de dro til St Barts. Det er en svært offentlig strand med folk med høy kjendisfaktor og mange paparazzifotografer. Vi kan ikke innføre et globalt fotoforbud på offentlige steder for den norske kongefamilien. Da tror jeg vi er på ville veier , sa Brigg i utvalgets diskusjon, og fortsatte:
 
- St Barts er et sted man reiser for å vise seg fram - altså ikke en hvilken som helst strand.

- Fritt vilt Den tankegangen var flere av utvalgets medlemmer uenige i.

SE OG HØR TIL STEDE: Redaktør Ellen Arnstad i Se og Hør er til stede under behandlingen. Foto: Trude Ringheim.
SE OG HØR TIL STEDE: Redaktør Ellen Arnstad i Se og Hør er til stede under behandlingen. Foto: Trude Ringheim. Vis mer

- Jeg er ikke enig i at de må forvente å være fritt vilt på en offentlig strand, og leke med ungene sine hjemme. Det er mennesker vi snakker om her. Det er trist hvis vi mener at den eneste måten å være i badetøy sammen med barna sine uten å komme i Se og Hør, er å kjøpe et landsted som har en så privat strand at den er umulig å nå med telelinse. Det er jeg sterkt uenig i, sa Eva Sannum, som representerer allmennheten i utvalget.

Sannum har selv erfaring fra paparazzi-fotografering, etter at hun som kjæreste med den spanske kronprinsen Felipe ble fotfulgt av fotografer i flere år.

- Et helvete Også den andre representanten for allmennheten, Reidunn Førde, var i diskusjonen svært kritisk til reportasjene som har vært på trykk.

- Jeg kan ikke med min beste vilje se at dette er veldig viktig, det Se og Hør trykker av nakne kropper. Jeg synes synd på denne stakkars familien. Sånn som dere legger opp til, må de alltid regne med å bli fotografert. Det er jo et helvete, sier Førde.

- Uavgjort Etter at avgjørelsen ble klar, uttalte redaktør i Se og Hør Ellen Arnstad at Se og Hør hadde vunnet på flere punkter.

- Jeg regner dette som uavgjort. Se og Hør har vunnet på flere prinsipielle punkter. Det viktigste er at vi har fått anerkjennelse for at fotografering på feriestranda St Bart i seg selv ikke var i brudd på god presseskikk, sier hun.

Bladet ble her altså felt for omfanget og nærheten i bildene, selv om utvalget var enige i at de hadde rett til å skrive om ferien.

UTVALGET: PFU har for anledningen flyttet saksbehandlingen til et hotell. Her behandles saken. Foto: Nina Hansen.
UTVALGET: PFU har for anledningen flyttet saksbehandlingen til et hotell. Her behandles saken. Foto: Nina Hansen. Vis mer

Arnstad mente også at avgjørelsen vil få konsekvenser for hele medie-Norge framover.

- Jeg har stor forståelse for at kongehuset vil skjerme barna sine fra pressen, og denne fellelsen vil få store konsekvenser for dekningen av kongehuset framover. Både Se og Hør og alle andre medier må nå være mer varsomme med å fotografere barna, sa hun til Dagbladet.

Pause i utvalget Det har vært massiv mediedekning av utvalgets diskusjon, og utvalget måtte på et tidspunkt trekke seg tilbake for å finpusse på teksten.

Behandlingen av saken begynte klokken 0930 med at sekretariatet leste opp sin innstilling til uttalelse. Deretter diskuterte utvalget seg fram til sin konklusjon.

Dette er vanlig prosedyre, og konklusjonen til utvalget kan alltid bli en annen enn innstillingen til sekretariatet.

I dette tilfellet endte den altså med at utvalget skjerpet sin uttalelse i spørsmålet rundt bikinibildene fra St Barts.

«Eksklusivt» Utvalget diskuterte også bruken av «eksklusivt» i forbindelse med en forside der Se og Hør siterer intervjuer med kronprinsesse Mette-Marit og Märtha Louise fra utenlandske blader.

REDAKTØREN I PUBLIKUM: Redaktør Ellen Arnstad og redaksjonssjef Ulf André Andersen i Se og Hør satt i publikum under behandlingen. Foto: Nina Hansen
REDAKTØREN I PUBLIKUM: Redaktør Ellen Arnstad og redaksjonssjef Ulf André Andersen i Se og Hør satt i publikum under behandlingen. Foto: Nina Hansen Vis mer

Representant for allmennheten Eva Sannum reagerte på tittelbruken på forsiden, og mente det er viktig at leseren forstår at de kongelige ikke har gitt eksklusive intervjuer til Se og Hør.

Flere av de andre representantene mente imidlertid at dette må være innenfor grensen av hva som er greit. I dette tilfellet endte det med at Se og Hør fikk kritikk av utvalget, men de ble ikke felt for brudd på god presseskikk.

Første gang Det var i mars det ble klart at Slottet klaget Se og Hørs dekning av kronprinsfamilien inn til PFU.

Bakgrunnen for klagen var at Se og Hør blant annet hadde publisert mer enn 60 sider med bade- og feriebilder av familien på to private ferier.

Som Dagbladet tidligere har skrevet, er imidlertid den opprinnelige klagen redusert, da PFU vurderte enkelte av punktene for å være foreldet.

Inhabil Medlem i PFU Henrik Syse har meldt seg inhabil til å vurdere klagen. Grunnen skal være at han satt i konprinsparets humanitære fond fra 2001 til 2009, da han skal ha truffet paret på regelmessig basis.

Syse ønsket ikke at dette skulle bli et tema gjennom behandlingen.

- Relevant erfaring Eva Sannum, som også er medlem i utvalget, har imidlertid ikke meldt seg inhabil. Sannum var som kjent kjæreste med den spanske kronprinsen Felipe i fire år, og de to gjorde blant annet en felles opptreden i kronprinsparets bryllup i 2001.

MASSIV MEDIEDEKNING: Det er massiv mediedekning av behandlingen av saken. Foto: Trude Ringheim.
MASSIV MEDIEDEKNING: Det er massiv mediedekning av behandlingen av saken. Foto: Trude Ringheim. Vis mer

Sannum mener imidlertid at denne opptredenen ikke vil ha noe utslag på utvalgets endelige avgjørelse i klagesaken.

I løpet av de fire årene hun var sammen med den spanske kronprinsen, ble Sannum utsatt for en stor mediejakt blant spanske journalister, og denne erfaringen mener Sannum gir henne en relevant erfaring i slottets PFU-klage mot Se & Hør. 

- Jeg vet hvordan det er å havne i medias søkelys, og jeg kan bruke denne erfaringen i saken. Det er en styrke at jeg vet hva det er snakk om, og min erfaring gjør meg ikke inhabil, sa hun nylig til Dagbladet.

Kritikk for Maud Angelica-bilder Selv om Slottet ikke har klaget til PFU tidligere, har utvalget imidlertid behandlet flere saker vedrørende medlemmer av kongefamilien.

Märtha Louise og Ari Behn klaget til PFU da Se og Hør trykket bilder av deres datter Maud Angelica som tok ridetrening som toåring.

Den gang fikk bladet kritikk for å ha trykket bildene.

For ordens skyld opplyses det om at Dagbladet i dag eies av Aller Media AS, som også eier Se og Hør.

PRESSEGENERAL: Per Edgar Kokkvold er leder i Norges Presseforbund. Foto: Bjørn Langsem.
PRESSEGENERAL: Per Edgar Kokkvold er leder i Norges Presseforbund. Foto: Bjørn Langsem. Vis mer
AVVISER KLAGEN: Redaktør Ellen Arnstad i Se og Hør mener bladet ikke har gjort noe galt. Foto: Jacques Hvistendahl.
AVVISER KLAGEN: Redaktør Ellen Arnstad i Se og Hør mener bladet ikke har gjort noe galt. Foto: Jacques Hvistendahl. Vis mer
INNKLAGET: Det omfattende oppslaget med 34 sider fra kongefamiliens ferie, var opprinnelig en av de innklagede artiklene. Denne ble imidlertid ikke behandlet i utvalget, da den var foreldet. Faksimile: Se og Hør.
INNKLAGET: Det omfattende oppslaget med 34 sider fra kongefamiliens ferie, var opprinnelig en av de innklagede artiklene. Denne ble imidlertid ikke behandlet i utvalget, da den var foreldet. Faksimile: Se og Hør. Vis mer