Se og Hør felt i Pressens faglige utvalg

Får refs for å ha betalt og manipulert Tora Uppstrøm Berg til å fortelle om affæren hun skal ha hatt med Jonas Bergstrøm.

VANT: Tora Uppstrøm Berg vant fram med klagen mot Se og Hør, for intervjuet som hun selv bidro til. Foto: Ned Alley / SCANPIX
VANT: Tora Uppstrøm Berg vant fram med klagen mot Se og Hør, for intervjuet som hun selv bidro til. Foto: Ned Alley / SCANPIXVis mer

||| I dag behandlet Pressens faglige utvalg (PFU) tvisten mellom Se og Hør og Tora Uppstrøm Berg. Bladet skrev i april i år om den påståtte affæren Tora Uppstrøm Berg skal ha hatt med prinsesse Madeleines eksforlovede Jonas Bergström.

Meråker-jenta har selv innrømmet å ha mottatt 12.500 kroner av Se og Hør for intervjuet.

Saken ble først klaget inn av etikk-ekspertene Gunnar Bodahl-Johansen og Carl Erik Grimstad, og senere av Uppstrøm Berg selv.

PFU konkluderer med at Se og Hør har brutt god presseskikk.

Felt på tre punkter
Se og Hør har i klagerunden ment at saken har «sterk og klar offentlig interesse», at Uppstrøm Berg har medvirket til saken - og at «kontakten mellom bladet og klageren har vært god og konstruktiv».

PFU er ikke enig, og mener at bladet har brutt vær varsom-plakaten på tre punkter.

For det første mener utvalget at selv om intervjuobjektet har medvirket, har Se og Hør et selvstendig ansvar for å vurdere virkningen av publiseringen.

«Se og Hør burde forstått at konsekvensene av den kommende omtalen ville bli så massiv at redaksjonen burde vist langt større tilbakeholdenhet ved eventuell omtale av forholdet. Utvalget mener også at Se og Hør, med sin lange erfaring, måtte vite at oppslaget ville skape så stor oppmerksomhet at klageren og familien ville bli rammet på en uakseptabel måte.»
, skriver utvalget.

Dessuten påpeker PFU at bladet og klageren har to ulike versjoner av hvordan kontakten dem i mellom har vært.

«Klageren har opplevd seg manipulert og utnyttet, mens Se og Hør karakteriserer samarbeidet som godt og konstruktivt. Slik utvalget ser det, basert på det foreliggende materialet, har det vært en åpenbar ubalanse i maktforholdet mellom redaksjonen og klageren. Utvalget mener at Se og Hør har opptrådt manipulerende og dermed forledet klageren til å medvirke, i strid med plakatens punkt 3.9, der det heter: «Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft.»», skriver utvalget.

Saklighet og omtanke
I tillegg mener PFU at blandet har brutt punktet om saklighet og omtanke i innhold og presentasjonen av stoffet - og til slutt refser de bladet for å ha drevet betalingsjournalistikk.

De siterer fra vær varsom-plakaten:

«Pressen skal som hovedregel ikke betale kilder og intervjuobjekter for informasjon. Vis moderasjon ved honorering for nyhetstips. Det er uforenlig med god presseskikk å ha betalingsordninger som er egnet til å friste mennesker til uberettiget å trå innenfor andres privatsfære eller gi fra seg personsensitiv informasjon.»

Og legger selv til:

«Utvalget avviser ikke bruk av tipshonorar generelt, men mener Se og Hørs tilbud om honorar, gaver og andre ytelser gjennomsyrer redaksjonens kontakt med sin kilde på en måte som er i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 3.11.»

Presset på Berg-familien har vært enormt. Toras far uttaler til Dagbladet at han er lettet over dommen.

- Det er godt å bli trodd. Det hadde vi også et sterkt håp om, sier han til Dagbladet.

Han håper saken kan være en vekker.

- Dommen fra PFU taler for seg selv. Jeg synes det er bra at de slår fast at det ikke skal være lov til å utsette noen for en slik type behandling, sier faren.

Hemmelig innhold
24. april i år ble det klart at prinsesse Madeleine og Jonas Bergstrøm hadde brutt sin forlovelse. Samme dag ble det kjent at Tora Uppstrøm Berg angivelig hadde mottatt 12 500 kroner av Se og Hør for å fortelle om møte med Jonas Bergstrøm i 2009.

Toras far, Lars Jørgen Berg, skrev følgende i en pressemelding til norske redaksjoner.

«Tora har vært naiv i forhold til forespeilet mulige positive betydninger for henne. Hun har ikke forutsett de negative konsekvensene dette har medført for henne og hennes familie, samt nære venner. Da saken var på vei ut i media etter påska 2009, mottok Tora 12.500,- (tolvtusenfemhundrekroner) for å fortelle sin historie til et tidsskrift.»

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, har tidligere opplyst at det er klageren selv som har bedt om at saken unndras offentlighet.

- Enkelte klager inneholder opplysninger som ikke har noe i det offentlige rom å gjøre. I slike tilfeller respekterer utvalget og dets sekretariat klagernes ønsker om diskresjon, sa Kokkvold til E24 da Uppstrøm Bergs klage ble gjort kjent.

Det har foreløpig ikke lykkes Dagbladet å få tak i Se og Hørs sjefredaktør, Harald Haave.