Se til England

I SIN ORIENTERING til Stortinget 4. mai 2004 om NRK sa kultur- og kirkeministeren blant annet: «Men allmennskringkastarar kan ikkje berre driva med formidling av det andre produserer. NRK må sjølv og ta ansvar for å produsere drama som tar utgangspunkt i norsk språk, kultur og røyndom.» Den statseide britiske TV- og Radio-giganten BBC har nylig fått beskjed av den engelske kulturministeren om å sende mer originale drama-, komedie-, nyhets- og kulturrelaterte programmer for å beholde sin lisensfinansiering. Med bekymring ser vi at NRK-Drama ikke hadde budsjett til å produsere en eneste ny drama-serie høsten 2004. I NRKs vedtekter står det i § 3-5 bla. at NRKs programtilbud skal omfatte formidling og produksjon av drama som gjenspeiler norsk språk, identitet og kultur. Jeg tar for gitt at Kulturministeren, i egenskap av å være NRKs generalforsamling, mener at NRK fremdeles skal produsere egne dramaserier. På bakgrunn av dette tillater jeg meg å spørre om det nevnte punkt i NRKs vedtekter skal forstås slik at NRKs oppdrag skal være «Formidling og egenproduksjon av drama som gjenspeiler norsk språk, identitet og kultur.»? I såfall ber jeg vår kulturminister om å følge sin engelske kollegas eksempel og kreve at NRK tar sin oppgave som seriøs almenkringkaster på alvor for å kunne beholde sin lisensfinansiering