«SVENSKE TILSTANDER»: Frp vil unngå at Norge og Oslo skal havne i den samme situasjonen som Sverige, skriver artikkelforfatteren. Like før valget besøkte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug den beryktede bydelen Rinkeby i Stockholm. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
«SVENSKE TILSTANDER»: Frp vil unngå at Norge og Oslo skal havne i den samme situasjonen som Sverige, skriver artikkelforfatteren. Like før valget besøkte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug den beryktede bydelen Rinkeby i Stockholm. Foto: Øistein Norum Monsen / DagbladetVis mer

Debatt: Integrering

Segregeringen i Oslo må stanses

Ett av de fremste tiltakene for å forhindre segregering er å stille strengere krav.

Meninger

Det har i flere år pågått en debatt om hvorvidt Oslo segregeres. Flere østlige bydeler har en rekke problemer med høy arbeidsledighet, høyt frafall fra utdanningsløpet og høy andel sosialhjelpsmottakere. Fremskrittspartiet ønsker å stanse denne utviklingen.

Adrian Smith Stenberg
Adrian Smith Stenberg Vis mer

Det første som må gjøres er å anerkjenne at Oslo og Norge har store utfordringer knyttet til integreringen. Disse utfordringene er en direkte følge av en naiv integreringspolitikk fra venstresiden gjennom flere tiår. Det er store forskjeller mellom Oslo øst og Oslo vest hva gjelder inntektsnivå, frafall fra videregående skole og til og med gjennomsnittlig levealder. Likevel har de andre partiene forholdt seg passive. Det er uakseptabelt. Frp mener dette er en utfordring som krever politisk oppmerksomhet og tiltak. Hovedårsaken til de store forskjellene mellom Østkanten og Vestkanten er at Norge ikke har lyktes tilstrekkelig med integreringen.

Vi har lenge sett hvordan parallellsamfunn og lovløse områder har vokst fram og utviklet seg i Sveriges største byer. Frp vil unngå at Norge og Oslo skal havne i den samme situasjonen.

Ett av de fremste tiltakene for å forhindre segregering er å stille strengere krav. Innvandrere skal få muligheten til å bidra i det norske arbeidslivet og i samfunnet, ikke bli passive mottakere av offentlige ytelser. De som kan jobbe skal jobbe.

For mange innvandrere står utenfor arbeidslivet uten at politikerne stiller opp og tar kampen for dem. Vi kan ikke tillate at mennesker med høy arbeidsevne blir passive mottakere av sosialstønad over lengre perioder. Da vil de bosette seg i lavinntektsområder. Denne utviklingen vil gjøre det enda vanskeligere å kunne integrere innvandrere i det norske samfunnet, spesielt når andelen innvandrere blir høy sammenliknet med etnisk norske.

Fremskrittspartiet vil at Norge skal få Europas mest bærekraftige asylpolitikk. Vi har i regjering lagt fram en integreringsmelding med 69 tiltak for å bedre integreringen og forhindre segregering i norske byer. Det er blant annet økt satsing på norskundervisning og opplæring om kulturen i Norge. De som bosetter seg i Norge skal tilpasse seg oss, ikke omvendt. Hindring av segregering er en av de største prioritetene til Fremskrittspartiet. Det spiller en rolle at innvandringsministeren heter Sylvi Listhaug og ikke Audun Lysbakken. Frp kommer til å stå opp for en streng og bærekraftig innvandrings- og integreringspolitikk hver dag vi er i regjering.