Seks av ti gutter spiller dataspill hver dag

... men bare de yngste, viser ny undersøkelse.

(Dagbladet.no): Årets mediebruksundersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå bekrefter påstanden om at gutter spiller mer dataspill enn jenter.

57 prosent av alle gutter mellom ni og 15 år setter seg ned med et tv- eller pc-spill i løpet av en vanlig dag. Ser man derimot på jentene, er andelen nede på 23 prosent.

Færre i høyere alder

Overraskende nok så er andelen spillere i aldersgruppen 16-24 år mye lavere. Her er det 27 prosent av guttene som spiller, mens bare ni prosent av jentene spiller. Om man ser på de over 25 år er tallene enda lavere, med henholdsvis ni og fem prosent.

Blant de eldste er det ifølge undersøkelsen nesten ingen som spiller – med unntak av menn mellom 67 og 79 år, der seks prosent spiller. Til gjengjeld er dette kun pc-spill.

- Vi har spurt et utvalg på 1800-1900 personer om deres spillvaner, 196 av disse er mellom ni og 15 år. Nytt av året et at vi deler opp mellom pc- og tv-spillene, forteller Odd Frank Vaage, ansvarlig for undersøkelsen hos Statistisk Sentralbyrå.

Ikke håndholdte spill

Det som imidlertid ikke er med i undersøkelsen, er bruken av håndholdte spillmaskiner – som har økt svært i popularitet de siste årene.

UNGE GUTTER: Seks av ti gutter mellom ni og 15 år spiller dataspill i løpet av dagen. Foto: Heiko Junge
UNGE GUTTER: Seks av ti gutter mellom ni og 15 år spiller dataspill i løpet av dagen. Foto: Heiko Junge Vis mer


- Vi skulle gjerne hatt med mye mer, men ettersom vi har ganske begrensede midler og samtidig prøver å fange opp hovedtendenser i alle medier blir det vanskelig, sier Vaage.

- Det jeg ser at det er flere som spiller nå enn tidligere, også blant jentene, selv om det er en betydelig mindre andel av disse som spiller i forhold guttene. Det er en gledelig utvikling, sier Espen Tollefsen, leder for Norsk Spill- og Multimediaforening.

- Men en undersøkelse som går inn og sjekker hvor mye folk spiller hver dag vil nok ikke statistisk gi et høyt resultat blant de over tjue år, som gjerne spiller innimellom når de får tid. Skal undersøkelsen kunne gi et helt korrekt bilde av antallet spillere, trenger man samtidig litt flere parametre og en større gruppe mennesker – ellers blir det lett en «enten-eller»-undersøkelse, sier Tollefsen.

SPENNENDE: Leder for Norsk Spill- og Multimediaforening Espen Tollefsen synes det er spennende å se at stadig flere spiller spill, men skulle gjerne hatt en bredere undersøkelse.
JEVN VEKST: Denne grafen skiller ikke mellom pc- og tv-spill, men gir et bilde av den generelle veksten av spillere i Norge, og fordeling mellom kjønnene.