PÅ TWITTER: Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold,  har fått noen måneders erfaring på Twitter men har ikke endret syn på journalisters bruk av sosiale medier: - Det er en viktig kommunikasjonskanal, men kan ikke erstatte journalistikk, sier Kokkvold.

Foto: Adrian Øhrn Johansen / Dagbladet
PÅ TWITTER: Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, har fått noen måneders erfaring på Twitter men har ikke endret syn på journalisters bruk av sosiale medier: - Det er en viktig kommunikasjonskanal, men kan ikke erstatte journalistikk, sier Kokkvold. Foto: Adrian Øhrn Johansen / DagbladetVis mer

Seks av ti norske journalister bruker sosiale medier i jobben

De er mer aktive på Facebook, Twitter og andre sosiale medier enn sine nordiske kolleger.

||| Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av analyse- og rådgivningsfirmaet Aalund.

58% prosent av de spurte journalistene i Norge svarer at de har brukt sosiale medier som kilde til publiserte artikler.

Det gjør dem til de mest aktive brukerne av sosiale medier i hele Norden.

I Danmark sier 53% av journalistene at de bruker sosiale medier, mens de tilsvarende tallene for Sverige og Finland er henholdsvis 49% og 39%.

Kokkvold- Jeg har ingen forklaring på hvorfor norske journalister er mer aktive enn sine nordiske kolleger, for jeg vet at debattene rundt dette  i Danmark og Sverige er temmelig lik den vi har i Norge, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund til Dagbladet.

Han har selv fått noen måneders erfaring på Twitter, men ikke endret syn på journalisters bruk av sosiale medier.

- Jeg mener dette er en viktig kommunikasjonskanal, men det kan ikke erstatte journalistikk. Undersøkelsen viser at de sosiale mediene er utvider den journalistiske verktøykassa og styrker kildegrunnlaget, sier Kokkvold.

FB mest bruktFacebook er helt klart det mest brukte sosiale mediet.

Åtte av ti journalister - hele 81% - er aktive på fjesboka. Twitter blir brukt av 51% av journalistene og inntar en klar andreplass, mens 26% oppgir å ha brukt ulike blogger som kilde til publiserte artikler.

Andre sosiale medier, som MySpace, Origo og YouTube, er bare brukt som kilde av mindre enn 10% av journalistene.

PR-barometerSpørsmålet om sosiale medier inngår i Aalunds årlige PR-barometer, som i hovedsak er en undersøkelse av norske journalisters forhold til offentlige institusjoner og interesseorganisasjoner.

645 journalister fra nasjonale og regionale medier har vurdert sin kontakt med- og oppfatning av statlige institusjoner, fylker og kommuner, politiske partier, interesseorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

Til sammen 109 organisasjoner ble vurdert.

MedierelasjonPå spørsmål om hvem journalistene mener har best forhold til media finner vi følgende vinnere i de ulike kategoriene:

• Fylker og kommuner: Oslo kommune.

• Statlige institusjoner: Politiet.

• Politiske partier: Arbeiderpartiet.

• Utdanningsinstitusjoner: NTNU.

• Interesseorganisasjoner: Røde Kors.

VariablerPR-barometeret berører en rekke variabler, som for eksempel informasjonsavdelingens reaksjonstid, tilfredshet med kvaliteten på svarene, ledelsens troverdighet, organisasjonens åpenhet og mye, mye mer.

Ved en samlet vurdering av alle variablene er det Amnesty som kommer best ut av alle de 109 organisasjonene i undersøkelsen.

Blant de statlige institusjonene kommer Datatilsynet best ut i en slik samlet vurdering, mens Telemark topper lista over fylker og kommuner, BI lista over utdanningsinstitusjoner og Fremskrittspartiet kommer best ut av de politiske partiene.