Seks mirakler i Rendalen

ULV: Ulvesonen burde vært et fredet område på 500 meter i radius rundt hver ulv inntil vi kan vise frem en levedyktig bestand. Ordføreren i Rendalen er skrekkslagen over at det nå rusler rundt seks ulvunger i kommunen hans, ettersom de – i likhet med de fleste av oss – spiser kjøtt. Vi skal altså ha 2,3 millioner statsstøttede sauer, 4,6 millioner mennesker - men seks ulvunger, de eneste i år, fører til småpanikk.

Den nye landsbruksministeren og Senterpartileder Lars Peder Brekk debuterte med å kreve at rovdyr må kunne felles før de gjør skade, hvilket vel betyr «før de spiser». Det er mer enn pinlig. Endres nødvergeparagrafen slik Brekk ønsker kan sauebønder skyte rovdyr bare de er i nærheten av disse 2,3 millioner sauene som er sluppet ut i rovdyrenes leveområder.

I 2007 ble 524 sauer dokumentert tatt av ulv, mens 2.377 ble erstattet. Økonomisk er sannsynligvis norsk ulv til vinning for sauebonden. (For øvrig snakker vi om en næring som er et økonomisk tapsprosjekt i Norge, og som er av marginal betydning for distrikts-Norge.) Om de få ulvene tar noen hundre sau i året, omkommer over 100.000 lam før de slippes på beite, mye fordi sauebønder stort sett er deltidsbønder, med lite tid til tilsyn. De aller fleste sauene som dør på beite, dør heller ikke på grunn av rovdyr, men på grunn av flott, bruddskader, sykdom.

24 prosent av alle pattedyr er utrydningstruet globalt på grunn av menneskelig aktivitet. Naturen skal ikke være et trygt sted for fremalte sauer som ikke evner å stikke av når kameraten blir spist. Ulven dreper heller ikke mennesker i vår del av verden, i motsetning til hest, ku, okse, veps, hund – og ikke minst bil. Mennesker er en del av noe større enn oss selv. Det er en uutholdelig tanke at ordføreren i Rendalen og Lars Peder Brekk sammen kan vise seg å ha makt til å ta fra oss eventyret og ærefrykten for skogen og naturen og erstatte den med mat på fire bein uten instinkter eller vett.