Seksuell oppvåkning

Faldbakken kan sitt håndverk, men det kan virke som om skriften her går på tomgang.

Både settingen, tematikken og hovedpersonen minner svakt om de samme i «Insektsommer» fra 1972. En ensom, innelukket mann ser tilbake på den sommeren han fylte tretten, og vi blir hurtig klar over at det den gang må ha skjedd noe avgjørende. I korte, mellomliggende kapitler får vi innblikk i det liv han lever i dag, men også det står i den fjerne sommerens tegn.

Katalysator

Faldbakken skildrer barnas lek idet den er i ferd med å tippe over fra uskyld til seksuell oppvåkning, en overgang som tar farge av at en fremmed dame flytter inn i det landlige byggefeltet handlingen er lagt til. Hun skiller seg ut og blir møtt med hoderystende uvilje av de voksne, men hun interesserer seg for barna og inviterer dem hjem til seg.

Fortellerens og de andre barnas fascinasjon for henne virker også avgjørende inn på forholdet mellom dem. Hun dukker opp og tjener som en katalysator for de endringene som er i ferd med å skje med deres kropper og deres følelser, endringer som likevel ville ha funnet sted, men som får en annen valør, for enkeltes vedkommende en annen retning, enn de ellers ville ha gjort.

Sentralt i handlingen står fortellerens forhold til en jevnaldrende som ikke klarer seg så godt, verken på skolen eller i barnas lek. Vi aner tidlig at noe katastrofalt vil skje, og vi skjønner at det også får betydning for hovedpersonen. Han lever i fortida, fordi han ikke kan komme over det som skjedde. Han skjønte noe, men han skjønte det for seint.

Myrhull

I «Frøken Snehvit» møter vi en mer avdempet og langsommere Faldbakken enn vi er vant til. Også her viser han at han kan sitt håndverk, men heller ikke mer. Altfor ofte virker det som om skriften går på tomgang. Den gløder ikke, men bærer nettopp preg av håndverk. Men slik Faldbakken ofte gjør, viser han seg også her fram som en god psykolog som ikke bare kjenner den voksne erotikkens myrlandskap til bunns, men som også vet en god del om når de første myrhullene oppsto.