Selger unikt Jæger-manus

Et tidlig, ikke publisert utkast av Hans Jægers bok «Fra Kristiania-Bohjmen» skal nå selges på auksjon. I det unike dokumentet forteller Jæger blant annet med bitterhet om den manglende støtten fra Bjørnstjerne Bjørnson.

Hans Jæger

Det er J.W. Cappelens antikvariat i Oslo som har fått det hittil upubliserte manuskriptet på 83 sider. Det vil gå under hammeren under en bokauksjon den 29. mars.

Estimert pris: 50000 kroner.

«Enden af en afklippet Traad. Læs mig helt eller læs mig ikke» har Jæger selv satt som tittel på manuset, som nå legges ut for salg.

- Det er sjelden at upublisert materiale av denne typen dukker opp. Manuskriptet er kort og godt unikt, mener antikvarbokhandler Per Otto Løvstad.
Det er ikke klart når Jæger skrev manuskriptet. Ingen årstall er nevnt, men antikvariatet anslår at det er skrevet tidlig i 1880-årene.

- Vi har fått manuskriptet fra en av de største norske samlerne, men jeg vil ikke opplyse navnet til vedkommende, sier Løvstad.

- Hvordan kan dere fastslå at det virkelig er Hans Jæger som har skrevet manuskriptet?

- Vi har sammenliknet håndskriften med andre Jæger-manuskripter, og det er åpenbart at det er han som har skrevet det. Hans pene og sirlige skrift er umiskjennelig, sier Richard Sørbø ved antikvariatet.

Antikvariatet mener manuskriptet er et tidlig utkast av «Fra Kristiania-Bohjmen». Enkelte scener fra den publiserte boka går igjen i manuskriptet, og temaene er de samme.

Tidlig i manuskriptet forteller Jæger til sin nære venninne Lily om et møte med en vaskepike som kommer hjem til ham med rent tøy. Han forteller at han prøver å forføre vaskepiken, men han understreker at han ikke vil gjøre noe mot hennes vilje. Han er nærgående og trekker fram et kondom, og han sier: - Lad os nu ha en liden fornuftig passiar. Ved de hvad dette er for noget? spør han og trekker fram et kondom.

Han lyktes ikke å forføre «vaskepigen».

Det er også limt inn en liten artikkel fra Aftenposten i boka. Artikkelen omhandler et foredrag Jæger hadde i arbeidersamfunnet «angående Spørgsmaalet om Avfskaffelse avf den offentlige Prostitution». På dette møtet sa Jæger blant annet følgende, som han gjengir i manuskriptet: «...at jeg i forrige møde sagde om hine tre unge piger, der for enhver pris understreget havde villet overskride de skranker, der ved ægteskabsinstitutionen var dæmmet op mod deres frihed, at der var større glæde i mit hjerte over disse tre end over 997 saakalte ufordærvede, blegsottige pigebørn...»

Etter dette foredraget var det ingen som ville ha noe mer med ham å gjøre. Derfor søkte Jæger støtte hos Bjørnson for sitt liberale seksualsyn, men dette avslo Bjørnson. Til Jægers fortvilelse.

TOMMY FOSSUM: -Estimert pris for dette upubliserte Jæger-manuskriptet er 50 000 kroner, sier Richard Sørbø ved J.W. Cappelens antikvariat.