Selskaper og samfunnsansvar

BIs SENTER FOR

samfunnsansvar har målt de 50 største norske bedriftenes innsats i forhold til samfunnsansvar, sammenlignet med ledende bedrifter i verden på dette området. Resultatet er oppsiktsvekkende godt; 37% av de norske bedriftene er bedre enn, eller like gode, som de beste i verden. Etter å ha presentert disse tallene i Dagbladet 31. mars, trekker professor Atle Midttun den konklusjon at «norske selskaper er etterfølgere snarere enn ledere i samfunnsansvarsbølgen.» Dette forundrer oss, men det får stå for hans regning.Bedrifters samfunnsansvar er et komplisert tema, og et bevegelig mål, og behovet for kunnskap er alltid til stede. At norske selskaper har mye å lære, som Midttun skriver, er derfor for så vidt riktig. At mange selskaper kunne tjent på å dokumentere og kommunisere sitt samfunnsansvar i større grad, har han også rett i. Men de norske bedriftene har også mye å lære bort. Dette har vært nyttig når NHO i mange år har lagt vekt på å spre kunnskap om samfunnsansvar gjennom konferanser, trykksaker og web. I dette arbeidet bygger vi på den kompetansen som finnes i mange av våre medlemsbedrifter.