Selvforsvar og politikk

Vår kritikk retter seg primært mot departementet sin håndtering av midlene.

BOMMER? Audun Lysbakken og statssekretær Kirsti Bergstø har fått kritikk for lemfeldig omgang med regelverket, overkjøring av embetsverket og manglende journalføring. Men har de også bommet på selve innholdet i selvforsvarskurset? Spør artikkelforfatterne. Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix
BOMMER? Audun Lysbakken og statssekretær Kirsti Bergstø har fått kritikk for lemfeldig omgang med regelverket, overkjøring av embetsverket og manglende journalføring. Men har de også bommet på selve innholdet i selvforsvarskurset? Spør artikkelforfatterne. Foto: Fredrik Varfjell / ScanpixVis mer

Med de beste intensjoner om å gi noe nyttig til tenåringsjenter i skolen har statsråd Audun Lysbakken og statssekretær Kirsti Bergstø fått kritikk for lemfeldig omgang med regelverket, overkjøring av embetsverket og manglende journalføring. Men har de også bommet på selve innholdet i selvforsvarskurset?

Vi etterspør en klar målsetting og en opplæringsplan for å bringe selvforsvar inn i skolen gjennom prosjektet «Sjølforsvar i skolen», initiert av SU. Før det ble bevilget penger burde departementet hatt en faglig utveksling med aktuelle miljøer for å høste erfaring fra allerede gjennomførte prosjekter.

«KIK- Grensesetting og selvforsvar» (KIK) gjennomførte våren 2008, i samarbeid med Helsedirektoratet og Helsesøstergruppa i Øst-Finnmark, ett pilotprosjekt i fem kommuner. Alle jenter i 9. og 10 klassetrinn ble tilbudt ett 10 timers selvforsvarskurs i regi av KIK. Samarbeidet med Helsesøstergruppa skapte lokalt engasjement og et apparat som kunne ivareta jentene i ettertid av kurset. Denne erfaringen ville vi dele med departementet da vi hørte om prosjektet. Vi informerte derfor departementet i en mail høsten 2010. Til tross for SU sin kjennskap til KIKs kompetanse ble vi ikke invitert til diskusjon omkring hvordan slike kurs kan gjennomføres, eller til å søke på midlene.

I sitt svar til Kontroll,- og konstitusjonskomiteen 09.02.2012 skriver Lysbakken: «Det finnes flere aktører, bl.a. en rekke kampsportklubber, som tilbyr rene selv-forsvarskurs. Det er ikke like åpenbart at disse burde hatt muligheten til å søke tilskudd. Målet for kursene for departementet ønsket å prøve ut var som tidligere nevnt bredere. Kursene skulle omhandle både grensesetting, kjønn, kropp og seksualitet». KIK underviserer nettopp det tekniske ved å lære seg selvforsvar, og en bevisstgjøring rundt seksualisert vold, trakassering og grensesetting. Vårt prosjekt er å gi jentene ett større handlingsrom slik at de kan ivareta egne grenser, behov og seksualitet både mentalt, verbalt og praktisk.

SU/Jenteforsvarets tretimers kurs er i det teoretiske aspektet sydd over samme lest bevisstgjøringsmessig. Vi har også en lang tradisjon for å samarbeide med SU og andre ungdomsorganisasjoner i Norge. Mange av SU sine medlemmer har gått på kurs hos oss. Vi mener likevel at det skal mer til enn å selv ha gått på kurs for å kunne holde kurs for andre, og at en bredt fundamentert kampsporterfaring må ligge til grunn for å lære jenter teknisk selvforsvar. Det er som å undervise folk i dykking etter selv å ha gjennomført bassengtrening i sitt første dykkerkurs. Man er ivrig og full av pågangsmot, men kompetansen er ikke dyp nok til å ivareta de man underviser på en trygg og sikker måte.

Vår kritikk retter seg primært mot departementet sin håndtering av midlene, som vi mener burde vært benyttet til ett prosjekt med en klar målsetting, og ikke fordelt på to prosjekter med sprikende innhold, slik nå er tilfellet. Vi er også kritiske til Jenteforsvaret sin kompetanse for gjennomføring av sine kurs. KIK har på tross av sin kritikk til Jenteforsvaret sagt seg villig til å holde korte kurs for instruktørene i prosjektet. Vår holdning er at det er bedre med en kort bevisstgjøring fra oss, enn ingen bevisstgjøring i det hele tatt. Ved neste korsvei håper vi imidlertid å bli benyttet som den spesialkompetanse vi representerer på dette området.