TAR ANSVARET: Audun Lysbakken har det politiske ansvaret for pengerotet i selvforsvarssaken. Foto: Jacques Hvistendahl.
TAR ANSVARET: Audun Lysbakken har det politiske ansvaret for pengerotet i selvforsvarssaken. Foto: Jacques Hvistendahl.Vis mer

Selvforsvaret som raknet

Det hadde vært enklere for Audun Lysbakken om det bare hadde vært snakk om noen udugelige byråkrater, skriver Anne Marte Blindheim.

Audun Lysbakken måtte i går tåle det tøffe spørsmålet fra reporterne på pressekonferansen:
- Er du korrupt, Audun Lysbakken?
Det kunne statsråden avkrefte. Journalistene visste jo hva han ville svare, men lot ikke sjansen gå fra seg. Det er ikke hver dag man har grunn til å stille en statsråd et slikt spørsmål. Hadde Audun Lysbakken bekreftet at selvforsvarssaken handler om politisk korrupsjon, hadde han naturligvis vært ferdig. Derfor handler saken ifølge Lysbakken kun om sviktende rutiner og én enkelt feilvurdering. I den fortellingen kan han ikke forstå at k-ordet blir nevnt. Han reagerer sterkt på det.

Tidligere i saken kunne Lysbakken og Jens Stoltenberg tolkes dithen at de mente det var embetsverket i Barne- og likestilingsdepartementet (BLD) som ikke hadde gjort jobben sin. At de ikke kunne reglene, verken for tildeling av penger eller journalføring av epost. Men Lysbakkens redegjørelse og dokumentene som ble lagt fram i går, viser tydelig at det er politisk ledelse som har gjort feil. Embetsverket advarte hele veien.

Våren 2011 ble det ifølge Lysbakken enighet mellom embetsverk og politikere om at pengene skulle ut på anbud. Så skjedde det ikke noe mer før i september, angivelig på grunn av valgkamp og terror. Da byråkratene tok fatt på saken igjen, understreket de at midlene måtte ut på anbud. Lysbakkens statssekretær Kirsti Bergstø svarte at det ønsket hun ikke. Ifølge reglene skal midler enten settes ut på anbud eller utlyses bredt. Men de rundt 500 000 kronene ble tildelt Jenteforsvaret og et selvforsvarsprosjekt i regi av LLH i Sør-Trøndelag i en lukket og forhastet prosess. Jenteforsvaret var på søkertidspunktet et underbruk av SU. Prosjektet i Sør-Trøndelag ble ledet av Stine Svendsen, som også hadde nære bånd til BLD og Kirsti Bergstø. Ingen andre organisasjoner fikk mulighet til å søke, til tross for at Lysbakken innrømmer at han kjente til andre aktører. E-postutvekslinger viser at det var tett kontakt mellom Bergstø og hennes venner prosjektlederne om hvordan prosjektene kunne tilpasses søknader til BLD. Dokumentene viser at embetsverket advarte mot å tildele Jenteforsvaret pengene, både på grunn av at prosjektet kun var rettet mot jenter og de tette båndene til SU. Men byråkratene ble overprøvd - av Bergstø igjen.

De nye opplysningene gjorde at statsråden ble nødt til å legge seg enda litt flatere. Han har endelig lagt alle dokumentene på bordet og innrømmet at ikke bare prosessen men også selve tildelingen var feil. Som leder tar han det fulle ansvaret og skjermer statssekretæren. Han sier til pressen at han ikke kan utelukke flere lignende saker. Når feilene har skjedd én gang, kan de ha skjedd før. Det måtte graving til. Slike saker kommer ikke til overflaten av seg selv. Derfor går Audun Lysbakken nå gjennom alle saker for 2011. Han vil også kjøre en full gjennomgang av rutiner og regler i departementet. Han og statssekretærene bør være de første til å sette seg på skolebenken.

Lysbakkens beklagelse virker oppriktig og grepene hans er prisverdige. Men det er ikke nok. Det trengs visst en opprydning når det gjelder holdninger blant politikerne. Dokumentene avslører at dette ikke bare dreier seg om ett regelbrudd og én dårlig avgjørelse. Det store bildet viser kameraderi og politikere som favoriserer sine egne. «En målet helliger midlet»-tankegang. Men det er ikke slik landet skal styres. Politikere har lov til å føle det ubehagelig - men må forstå at det er nødvendig å stille spørsmål om politisk korrupsjon i en slik sak. Skandalen ligger ikke i regelbruddet, men i båndene. Den handler ikke om antall kroner, men om prinsipper.

Politisk ledelse har utvist et elendig politisk skjønn. Saken er en dårlig start for en som skal gjenreise et skadeskutt parti og tre inn i regjeringens underutvalg. Han er avhengig av troverdighet, og den har fått en rift. Opposisjonen lukter mistillitsforslag og statsrådblod. Det murres i regjeringspartiene. Men Lysbakken har sjefens tillit. Hittil har saken hatt lite å si for Lysbakkens popularitet i SV. Derfor kan det bli aktuelt å ofre en statssekretær eller to. Ledervalget i SV kan sammenfalle i tid med at statsråden legger fram den fullstendige gjennomgangen av tilskuddene. Det vil sette ting på spissen. Hvordan det hele vil gå, avhenger av hva mer som kommer for dagen. Denne saken er ikke over ennå.

HAR SKYLDA: StatssekretærKirsti Bergstø var sentral i å sørge for at vennene fikk tilgang på selvforsvarspengene. Foto: Berit Roald / Scanpix.
HAR SKYLDA: StatssekretærKirsti Bergstø var sentral i å sørge for at vennene fikk tilgang på selvforsvarspengene. Foto: Berit Roald / Scanpix. Vis mer