Selvkritiske, men bedre

Ingress

Meninger

Norske ungdomsskolelærere er kritiske til egen mestring, men gjør det bedre på den internasjonale TALIS-undersøkelsen enn på den første fra 2008. OECD-undersøkelsen er en selvrapportering fra et representativt utvalg lærere og skoleledere. Og for norske læreres del er det mer å glede seg over enn å gråte over, selv om norske lærere skårer lavere på opplevelse av egen mestring enn gjennomsnittet av lærerne i de 32 landene som inngår i undersøkelsen.

Undersøkelsen som ble presentert på en konferanse i regi av Utdanningsdirektoratet i går, gjelder forholdene i 2013 og reflekterer ikke stemningen dette året, som har vært preget av en langvarig streik, gjensidig mistillit mellom lærere og skoleeiere og av enkelteksempler på dårlig ledelse, slik vi så i den såkalte Sandefjord-saken.

TALIS-undersøkelsen viser at 95 prosent av norske lærere på ungdomstrinnet trives i jobben som lærer. De fleste lærere svarer dessuten at de har gode relasjoner til elevene. Det gir skolemyndighetene berettiget håp om videre framgang. Trivsel på jobben og gode relasjoner til elevene er utvilsomt det viktigste med tanke på å utvikle et godt læringsmiljø. Når det så er en storstilt satsing fra politisk hold på etter- og videreutdanning for lærere, bør det skape forventninger om en fortsatt positiv utvikling som kan leses av på den neste tilsvarende undersøkelsen.

Undersøkelsen kartlegger lærernes og rektorenes egen oppfatning av skolehverdagen, av hva som er bra og hva som kan forbedres. Den blir derfor et viktig verktøy til å forbedre kvaliteten på undervisningen og på skoleledelsen. Det er dessuten ikke mange andre yrkesgrupper som har en tilsvarende selvanalyse.

Overgangen fra lærerstudiet til klasserommet utløser for mange det såkalte «praksissjokket». Forskningen viser at erfarne lærere har et mer positivt syn på egen mestring enn nybegynnere. Det skyldes trolig at de nye er mer usikre på egen gjerning, men kan også ha sammenheng med at skolelederne har en jobb å gjøre. Svært mange av de nyutdannede lærerne svarer at de ikke har fått veiledning og systematisk oppfølging i løpet av de første åra som lærer. Det er alvorlig med tanke på å rekruttere og beholde nye lærere.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.