Selvtilfreds slyngel

«Etter at jeg er kommet til London, har jeg begynt å tilegne meg et fattet og dannet vesen, som er meget forskjellig fra det kåte, ukultiverte ditto som jeg hittil har holdt av. Jeg har oppdaget at man til en viss grad kan få det preg man selv ønsker. Dessuten kan øvelse danne oss til hva det skal være. Nå var jeg glad over å merke at jeg var kjølig, trygg og avklaret.»

  • Slik skriver bare den selvfornøyde yngling. I dette tilfelle tilhører ordene, fritt oversatt til norsk, James Boswell - en skotsk godseiersønn som 22 år gammel ankommer London i 1762. Under dekke av å studere jus, men vel så opptatt av å gjøre seg en rask militær karriere ved hjelp av sine kontakter i de bedre kretser, kaster han seg for fulle mugger inn i den britiske hovedstadens sosiale og litterære liv. Og han sørger for å føre en grundig og detaljert dagbok gjennom hele det drøye året oppholdet varer. En dagbok som lenge har hatt en kultstatus i erindringslitteraturen, og som nå er tilgjengelig i dansk oversettelse - utgitt av Hernovs Forlag.
  • James Boswells dagbok har ikke minst beholdt sin interesse på grunn av forfatterens nære forbindelse med den eksentriske engelske litteraten Samuel Johnson. Denne mannen, som blant annet lagde den første ordbok over det engelske språk, var sin samtids mest ruvende litterære personlighet. Møtet med ham gjorde et uutslettelig inntrykk på den unge skotten. Så sterkt ble Boswell involvert i Johnson, at han mange år seinere skrev biografien «The Life of Samuel Johnson», en virkelig klassiker i britisk og europeisk litteratur.
  • Men det er langt fra bare litterære samtaler og endeløse sosiale visitter som opptar den unge skottens tid. Han er også en våken og observant iakttaker av tidas politiske liv, og nedskriver ofte journalistiske skisser og referater av samtaler han overhører. Likevel - det skal ikke stikkes under en stol at Boswells dagbok er aller mest kjent på grunn av hans utilslørte erotiske nedtegnelser. Han oppsøker ved flere anledninger byens horer, og rapporterer mandig om hvordan han «fører sprøyten opp i deres kanal».
  • Ikke akkurat lekkert, kanskje, men ganske sikkert et godt bilde på datidas kvinnesyn. Så får da også den skotske slyngelen som fortjent: I løpet av London-oppholdet pådrar han seg sin første, smertefulle gonoré.