IKKE INNFØRT: - Under Fafo-konferansen hevdet statssekretær Paul Chaffey at det ikke er mulig å avskaffe New Public Management, fordi det aldri har vært innført i Norge. Enten er statssekretæren med sin uttalelse usedvanlig dårlig samfunnsorientert, eller så snakker han mot bedre vitende, skriver artikkelforfatteren. Foto: Benjamin A. Ward / Dagbladet
IKKE INNFØRT: - Under Fafo-konferansen hevdet statssekretær Paul Chaffey at det ikke er mulig å avskaffe New Public Management, fordi det aldri har vært innført i Norge. Enten er statssekretæren med sin uttalelse usedvanlig dårlig samfunnsorientert, eller så snakker han mot bedre vitende, skriver artikkelforfatteren. Foto: Benjamin A. Ward / DagbladetVis mer

Sensasjonell avsløring på Fafo-konferanse

New Public Management har aldri vært innført i Norge, sier statssekretær Paul Chaffey.

Meninger

Da den nyliberalistiske bølgen skyllet inn over Europa på 1980-tallet oppsto begrepet New Public Management (NPM). En markedsliberalistisk styringsform, med bl.a. mål- og resultatstyring, som skulle effektivisere og gjøre offentlig sektor mer lønnsom. Bunnlinjen ble det nye idealet. Dette skjedde også i Norge, og NPM har særlig ridd velferdssektoren som en mare med økt byråkratisering og reduserte muligheter for fagfolk til å yte gode velferdstjenester. Det er mange år siden Maktutredningen beskrev NPM som et virus i offentlig sektor.

På en nylig Fafo-konferanse ble følgende spørsmål stillet: Hva skjer med offentlig styring, ledelse og samarbeid i offentlig sektor? Utenlandske forskere og partene i arbeidslivet deltok med synspunkter. Forbundslederen i NTL, John Leirvaag, kom med alvorlige bekymringer over utviklingen i norsk arbeidsliv og viste til hvordan klimaet på arbeidsplassene hadde hardnet til over for ansatte. Marit Hermansen, legeforeningens president, kunne fortelle om stor frustrasjon i sykehussektoren som var preget av tillitskrise, og hvordan ”Pasientenes helsetjeneste” nå blåser bort i en hard vind – Hard HR – preget av mer styring og mindre medbestemmelse.

Begge beskrivelsene fra de to store arbeidstakerorganisasjonene viser de alvorlige konsekvensene av NPM. Det er da statssekretær Paul Chaffey kommer med sin sensasjonelle avsløring. Han hevdet at det ikke er mulig å avskaffe NPM, fordi det aldri har vært innført i Norge.

Det er skrevet bøker om dette, og det foreligger en rekke studier og forskningsrapporter fra inn- og utland, som viser hvordan markedstankegangen og NPM er ødeleggende for offentlig sektor, som skal drive tjenesteyting overfor enkeltindivider med ulike behov og ikke produksjon av forbruksvarer.

Mannen som oppfant begrepet NPM, professor Christopher Hood ved Oxford, har evaluert systemet i over tyve år og i en nylig bok kommet til samme konklusjon om at NPM er uegnet som styringssystem i offentlig sektor. Dette er etter hvert blitt allment erkjent og akseptert som et samfunnsproblem. Danmark velger å gå bort fra NPM-systemet. Den svenske regjering har vedtatt å forlate NPM. Norge bør gjøre det samme.

Enten er statssekretæren med sin uttalelse usedvanlig dårlig samfunnsorientert, eller så snakker han mot bedre vitende. Uansett; han snakker på vegne av regjeringen. Det betyr at hans sjef Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er av samme oppfatning, og at vi trenger en ny moderniseringsminister.

Den som ikke ser problemene har heller ikke evnen til å løse dem.