ANTIFEMINIST: Hvis du mener det ikke finnes en slik maktstruktur, eller at likestilling er oppnådd, er du ifølge rapporten antifeminist, skriver Kjetil Rolness. Illustrasjon: Flu Hartberg
ANTIFEMINIST: Hvis du mener det ikke finnes en slik maktstruktur, eller at likestilling er oppnådd, er du ifølge rapporten antifeminist, skriver Kjetil Rolness. Illustrasjon: Flu HartbergVis mer

Sensur av feminismekritikk

Er du kritisk til feminisme? Da hater du kvinner, truer vårt demokrati og må tvinges til taushet. 25 nordiske eksperter har talt.

NORTON er navnet på et kjent, men ikke så altfor kjært, antivirusprogram. Nettbrukere i England har nå oppdaget at programmet også filtrerer kjønnspolitiske budskap. Over åtti nettsteder, alle viet menns og fedres rettigheter, er blokkert, med begrunnelsen: «This is a known «Hate» web site.»

Mange av disse har ikke tidligere vært kjent som hatefulle. Noen er såvisst sinte, krasse og konfronterende, med hang til konspirasjonsteori (uten nå nivået til vår egen ekstremblogger Eivind Berge). Andre er faktaorienterte representanter for en ny mannsbevegelse i opposisjon til ensidig statsfeminisme. Samfunnet overdriver omfanget av kvinnediskriminering og underslår diskriminering av menn, lyder påstanden. Gutter er blitt skoletapere, mor favoriseres i barnefordelingssaker, menn har lavere levealder og topper statistikken for selvmord, fyll, ensomhet, fengselsopphold, ulykker, samt skader og død under arbeid og i krig.

MAN KAN MENE MYE om dette «maskulinistiske» motperspektivet. Men det lar seg utmerket kombinere med likestilling og humanisme. Blant de blokkerte nettstedene finner vi veletablerte A Voice for Men, og dens engelske filial, MRA London, som har både kvinnelige og homoseksuelle medlemmer. Gruppens største profil, Erin Pizzey, startet i 1971 verdens første krisesenter og satte vold mot kvinner på den internasjonale dagsorden.

NORTONS moderselskap Symantec, og O2, Englands største mobiloperatører, som har lignende policy, mener neppe å drive politisk sensur. Det er resultatet av crowdsourcing. Vanlige brukere kan rapportere blogger de finner støtende og referere til «hat»-kategorien. Mobiliserte aktivister får dermed mulighet til å kneble motstandere. Slik misbruk skal normalt stoppes med kontroll, men den kan man åpenbart ikke stole på. Ingen feministiske nettsteder er blokkert.

SÅ FORESLÅR altså en nordisk ekspertgruppe lignende sensur, bare i større stil og i statlig regi. I forrige uke fikk BLI-departementet overlevert en rapport fra Reform - ressurssenter for menn, finansiert av Nordisk Ministerråd. Trykksaken er en oppsiktsvekkende tynn, politisert røre av likt og ulikt, i sin helhet basert på guilt by association, og sterkt preget av svensk radikalfeminisme.

Rapporten foreslår at «antifeministisk trakassering og hatefulle ytringer» må bli straffbart. Vi må få «laverterskeltjenester» for rapportering og en årlig nasjonal kartlegging av antifeministisk virksomhet som truer grunnleggende demokratiske verdier.

BEKYMRINGEN er i utgangspunktet forståelig. Noen menn hater kvinner, kanskje flere enn vi trodde. Kommentarfeltet er den nye doveggen, og kvinnelige meningsbærere mobbes og trues på livet. Rene trusler er allerede ulovlige. Muligens burde også hetsen kunne straffeforfølges, slik to norske bloggere nylig ble dømt for nettsjikane. Men uansett er det beskyldningenes personlige, sjikanøse karakter som krever påtale. Det bør ikke handle om å straffe eller bekjempe meninger og ideologi, eller sette kvinner i en særstilling. Men det gjør det i rapporten.

«FEMINISMEN KAN FORSTÅS som tanken om at det eksisterer en strukturell ulikhet mellom kjønnene», skriver ekspertene, som om påstanden er innlysende sann. Hvis du mener det ikke finnes en slik maktstruktur, eller at likestilling er oppnådd, er du ifølge rapporten antifeminist. Da faller minst tre fjerdedeler av Norges befolkning i kategorien. Et annet kjennetegn på antifeminisme er «motstand mot å sette spørsmålstegn ved hva det vil si å være «mann» og «kvinne».» Opps, da er vi trolig oppe i 95 prosent antifeminister. Er du ikke med oss, så er du mot oss.

«FIENDTLIGE HOLDNINGER mot feminisme, likestilling og kvinner» er nemlig én og samme ting: «Disse holdningene kan vi forenklet kalle antifeminisme.» Man kan det, men bare mot bedre vitende. Feminismekritikere flest elsker og respekterer kvinner, mange er også kvinner. De tyngste kritikerne kommer selv fra kvinnebevegelsen, hvis store interne spennvidde og motsetninger underslås av rapporten. Camille Paglia og Christina Hoff Sommers ble på nittitallet diskvalifisert som antifeminister. I rapporten framstår denne hersketeknikken som en uskyldig definisjon.

ENDA GROVERE er rapportens gjennomgående sammensausing av antifeminisme og høyreekstremisme. Hovedcaset er selvsagt Anders Behring Breivik, analysert - og generalisert - av Mattias Gardell. Selv forsiktige påstander om kjønnenes fasthet kan åpenbart knyttes til fascisme og voldhandlinger. Vi leser at biologiske «sannheter» om forskjeller i kvinner og menns hjerner har fått større legitimitet i samfunnsdebatten. «Dette tøyer grensen for akseptable holdninger. Holdning og handling henger tett sammen», osv. Det begynner med TV-serien «Hjernevask» og ender med 22. juli?

RAPPORTEN gir inntrykk av at ytringer mot feminisme er illegitime avvik som kjennetegner en liten minoritet av krenkede menn som ikke fikser likestillingen. Men hva med de moderate, veltilpassede, bokutgivende svenskene som kaller seg jämställdister? De er helt utelatt av rapporten, selv om - eller fordi? - noen av forfatterne har vært i konflikt med dem. En av rapportens eksperter, Maria Sveland (kjent for boka «Bitterfittan»), forteller over to helsider i Dagens Nyheter at hun føler seg «politisk deprimert» av «ekstremister» som jämställdistene Pär Ström og Pelle Billing. Hun sammenlignet dem - og Knausgård! - med Behring Breivik, fordi de alle snakker negativt om «politisk korrekthet».

MARIA SVELAND greide i fjor å bryte seg inn og sabotere et møte blant jämställdistene, sammen med femti medsøstre. En av dem gav Ström en tegning av et avskåret mannlig kjønnsorgan. Mobben tok flere fotos som senere havnet på nettsiden Feministisk Perspektiv uten tittelen: «Feminister og hatere ansikt til ansikt». På Facebook oppsto gruppen «Vita kränkta män», med en karikaturtegning av Ström. Etter en strøm av hets og trusler, har både Ström og Billing trukket seg fra offentlig debatt.

Dette er intet nytt, og ikke spesielt svensk. Helt siden tidlig på syttitallet har kritikk mot feministdogmer blitt møtt med aggresjon og ufine metoder. Erin Pizzey opplevde at krisesenterbevegelsen ble kuppet av militante feminister og misbrukt til å demonisere menn. Da hun dokumenterte av kvinner kan være like voldelige som menn, måtte hun til slutt rømme England etter år med trakassering og dødstrusler.

REFORM-RAPPORTEN hevder at antifeminisme representerer en demokratisk utfording, siden hets og trakassering bringer stemmer til taushet. Men ekspertene selv snevrer inn rommet for lovlige ytringer, klebrer legitim kritikk til hat og vold, og kaller meningssensur for kriminalitetsforebygging. Det minner om orwellsk nytale. Moderat er ekstremt, ekstremt er moderat, og en liten, ideologisk klikk blir moralsk uangripelige talskvinner for fellesskapet. Når tilhengere av det mannshatende «SCUM (Society for Cutting Up Men) Manifesto», med eget rulleblad som mobber, presenteres som statsstøttet ekspertise på hatytringer, er det fristende å parafrasere Camille Paglia:

Å overlate ytringsfriheten til feministene, er som å bortplassere hunden hos taksidermisten (en som stopper ut dyr).

SPALTIST: Kjetil Rolness skriver lørdagskommentaren hver fjerde uke i Dagbladet. Foto: NINA HANSEN/Dagbladet
SPALTIST: Kjetil Rolness skriver lørdagskommentaren hver fjerde uke i Dagbladet. Foto: NINA HANSEN/Dagbladet Vis mer