TILSVAR: Artikkelen er et svar til Inger Merete Hobbelstads kommentar i Dagbladet søndag 19. februar.
TILSVAR: Artikkelen er et svar til Inger Merete Hobbelstads kommentar i Dagbladet søndag 19. februar.Vis mer

Sensur eller respekt?

- Vi trenger andre løsninger på en rekke samfunnsutfordringer enn de som den nåværende politiske eliten er i stand til å gi oss.

Dagbladets Inger Merete Hobbelstad skjemmer Dagbladets profil med ønsket om at norsk offentlighet skal sensurere religionshistorikere og bestselgende forfattere som bryter med politisk-korrekt konsensus slik at disses argumenter ikke får spalteplass. Rabalderet i etterkant uttrykker det raseri som mange nordmenn følte ved det personsjikanerende angrepet som med klassisk hersketeknikk forsøkte på det som man er lei av, latterliggjøring og å true til taushet argumenter som mange føler er underkommunisert i vår tid. For vi trenger andre løsninger på en rekke samfunnsutfordringer enn de som den nåværende politiske eliten er i stand til å gi oss. Hobbelstad utdypet på Twitter at det særlig var uttrykksformen hun mislikte. At kommentatoren mener mennesker med en fransk-utenlandsk uttrykksform ikke er ønsket i Norge, ligger skremmende nær holdningene fra1930-tallets Tyskland.

Å angripe personen når man ønsker fokus bort fra budskapet er stadig en yndet metode til sensurbruk i mindre frie stater. La meg derfor minne om poenget: Norge er i altfor stor grad gjennomsyret av en strukturell sosialistisk form for rasisme som baserer seg på antagelsen av at det automatisk er synd på de med mørk hud som ikke kommer fra Norge. Disse må hjelpes, gis stønader og kommunale leiligheter da de vanskelig ellers kan klare seg selv.

De nedsettende holdningene til andre kulturer sammenfaller med verdensforståelsen som baserer seg på antagelsen om at den hvite mann sitter øverst på enhver rangstige. Man antar at jo mer moderne, sekulært og teknologisk utviklet Vesten blir, dess raskere vil vi bli en global landsby der alle etniske grupper lever sammen i harmoni. Heri ligger den naive tiltroen til FN, som lenge har fungert som et instrument for vestlige interesser gjennom Vestens dominans i FNs sikkerhetsråd. Man håper at det suverene Vesten skal lykkes med å påtvinge og videreføre sin egen kulturs verdier i verden og at dette er veien til verdensfred.

Multikulturalisme er filosof Jacques Derridas oppfinnelse. Det er en raseorientert håndteringsmodell for innvandring som betegner ikke-vestlige som den kronisk svake part som europeere dermed bør gi forkjørsrett i Europa. Ledende politikere som Tysklands Angela Merkel, Frankrikes Nicolas Sarkozy og Storbritannias James Cameron har fordømt den mislykkede integreringsstrategien som fratar europeere forkjørsretten i sin egen kultur. Modellen har hatt den effekt at man rasistisk nedverdigende har loset ikke-vestlige inn i en stakkarsliggjørende underklassetilstand der etnisk norske blir stående med lua i hånda og ikke tør å si tydelig nok ifra om hvilke verdier som gjelder i Europa. I ghettomiljøene vokser radikalismen frem blant sinte unge menn. En rekke forskeres verdifulle bidrag til dette omtales iboken Respekt. Et eksempel på den negative utviklingen er voldtektsstatistikken: 100 prosent av overfallsvoldtekter fra 2007-2009 var i følge tall fra Politiet begått av ikke-vestlige, 72 prosent har utenlandsk opprinnelse for voldtekt generelt ifølge Oslo Politiet 2007, mens 84 prosent av voldtektsofrene var norske.

«Kriminelle ikke-vestlige» ødelegger dermed for «lovlydige ikke-vestlige» som vi trenger flere av i Norge. Når innvandring er arbeidsinnvandring innebærer den noe positivt. Men fordi mange vanlige nordmenn er opptatt av hudfarge og tenker endimensjonalt at «utlendinger» er problemet når de egentlig sikter til «kriminelle ikke-vestlige», stigmatiseres lovlydige innflyttere på en måte som øker de etniske spenningene. Å ta oppgjøret med de «kriminelle ikke-vestlige» vil gjøre at «lovlydige innflyttere» lettere kan vise vanlige nordmenn hvor mye positivt som kommer fra andre land. Slik det er i dag ødelegger de kriminelle for inntrykket av ikke-vestlige generelt.

Vi som er imot multikulturalismens stakkarsliggjøring av innflyttere, ønsker oss et multietnisk samfunn der mennesker evalueres utfra kompetanse og arbeidsvilje heller enn etnisk tilhørighet. Syv milliarder mennesker har mørkere hud enn oss og er ikke oppvokst i Norge. Vi kan da umulig mene at det er synd på alle disse.