BEDRE LEDELSE: Politiet trenger mer enn noen gang overordnet ledelse og tydelige fellesverdier, skriver Høyre-politiker Hårek Elvenes om SP forslag om å legge ned Politidirektoratet. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
BEDRE LEDELSE: Politiet trenger mer enn noen gang overordnet ledelse og tydelige fellesverdier, skriver Høyre-politiker Hårek Elvenes om SP forslag om å legge ned Politidirektoratet. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpixVis mer

Senterpartiet bidrar ikke til et bedre politi

Marit Arnstad bør ta med rapporten til Gjørv-kommisjonen som en del av sommerlektyren i hengekøya.

Meninger

Senterpartiet forslår i DB 14. juli at Politidirektoratet (POD) skal nedlegges. SP mener at norsk politi skal være uten overordnet ledelse. Det er respektløst å kritisere POD og politidirektøren for at det nå gripes fatt i det som politikerne har bedt om skal gripes fatt i, og det som Gjørv-kommisjonen og Politianalysen er tydelig på må gripes fatt i.

Lensmannsetaten er 800 år, politietaten 400 år, og Politidirektoratet 14 år. Politiet har manglet overordnet ledelse og politidistriktene har vært for autonome. Derfor har subkulturer og ukulturer fått utvikle seg. Vi trenger ett politi med tydelige fellesverdier. Formålet med opprettelsen av Politidirektoratet var å styrke den sentrale ledelse av politiet og møte utfordringene i kriminalitetsutviklingen. Vi trenger mer enn noen gang et kompetent Politidirektorat og en handlingsdyktig politidirektør som leder og utvikler politiet.

POD trenger konstruktive politikere for å lykkes. Stadige bakholdsangrep svekker POD. SP har intet ønske om at politireformen skal lykkes. De meldte seg ut i stortingsbehandlingen og har siden drevet med opportunisme.

SP viser manglende respekt for politifaglige vurderinger. SP roper på mer politisk styring av politiet. Har SP glemt Gjørv- kommisjonens kritikk? Gjørv-kommisjonen kritiserte den rødgrønne regjeringen for sterk detaljstyring av politiet. De anbefalte mindre detaljstyring og mer ledelse. Det er nettopp denne rollen POD nå tar.

Rammer, krav og mål for politiets virksomhet har vært svært mange og svært detaljerte. Politiske mål og politifaglige mål har vært sauset sammen og har presset politiet i spagaten.

Høyre/Frp-regjeringen har redusert antall mål for politiet betraktelig. Politiet er i ferd med å komme ut av detaljstyringssvøpen. SP vil opprettholde detaljstyringstyraniet av politiet. SP og Marit Arnstad bør pusse støv av Gjørv-kommisjonen og ta frem rapporten som en del av sommerlektyren i hengekøya.