Brexit:

Senterpartiets politikk tjener ikke Norges interesser

Feil om Brexit og EØS-avtalen.

FORHANDLER: Storbritannia og EU forhandler for tiden om «Brexit-avtalen», som skal definere forholdet mellom Storbritannia og EU etter at Storbritannia trer ut. Her blir den britiske statsministeren Theresa May tatt imot av president i Europakommisjonen Jean-Claude Juncker i Kommisjonens hovedkvarterer i Brüssel før jul. REUTERS/Yves Herman
FORHANDLER: Storbritannia og EU forhandler for tiden om «Brexit-avtalen», som skal definere forholdet mellom Storbritannia og EU etter at Storbritannia trer ut. Her blir den britiske statsministeren Theresa May tatt imot av president i Europakommisjonen Jean-Claude Juncker i Kommisjonens hovedkvarterer i Brüssel før jul. REUTERS/Yves HermanVis mer
Meninger

I sin kronikk i Dagbladet 2. februar påstår Senterpartiets stortingsrepresentanter Sigbjørn Gjelsvik og Steinar Næss at regjeringen svikter norske interesser fordi vi hegner om EØS-avtalen. Men her har nok Senterpartiet mer egne interesser i tankene enn landets som helhet.

Det overrasker ikke. Senterpartiet har vært motstander av EØS-samarbeidet siden det tok form på slutten av 80-tallet. Det er en ærlig sak. Regjeringspartiene og et stort flertall på Stortinget er tilhengere av EØS-samarbeidet.

Senterpartiet hevder at det å være tilhenger av EØS er å være imot folkestyret. Hvorfor meningen til et parti med 19 representanter skulle være et uttrykk for folkestyre, mens meningen til de partiene som er for EØS-samarbeidet – som teller 132 representanter – ikke er det, forsøkes ikke engang forklart.

EØS-avtalen er bærebjelken i norsk europapolitikk. Det har den vært siden den trådte i kraft for 23 år siden – en periode som kan kalles en gullalder for norsk økonomi og velferd. Den er det viktigste avtaleverket vi har med våre europeiske partnere.

Avtalen har bidratt til en styrking av handel, økonomiske forbindelser og et stadig bredere samarbeid mellom Norge og EU. Den sikrer norsk næringsliv like vilkår i vårt største marked, med 31 land og en halv milliard mennesker.

EØS-avtalen gir mye mer enn markedsadgang. Den gir nordmenn viktige rettigheter og muligheter i Europa. Til å studere, til å forske og til å jobbe. Avtalen bidrar til å sikre kvalitet på luft og drikkevann, trygg mat, giftfrie leker, husdyrs helse og velferd, og tilgang til forsknings- og innovasjonsmiljøene i Europa. Alt dette er Senterpartiet villige til å sette på spill.

Når det gjelder Storbritannias valg om å tre ut av EU, påstår Gjelsvik og Næss at norske tjenestemenn skal ha advart EU mot å gi britene en bedre avtale enn EØS, ved å referere til en artikkel i britiske The Guardian fra januar som hevder dette. Men dette er feil og også tilbakevist tidligere.

Norske tjenestemenn har aldri advart EU mot hva de skal gi britene. Tvert imot: Både regjeringens medlemmer og tjenestemenn har vært tydelige hele veien på at vi er tjent med at de to partene blir enige.

Det vil være bra for dem, bra for Europa og bra for Norge.

Norsk økonomi og velferd er ikke tjent med usikkerhet om EØS. Dessverre er det akkurat det Senterpartiet legger opp til med sin kamp mot avtalen.

Vi skal få en bedre avtale, hevder Senterpartiet, igjen i slagordsform uten å nevne detaljer eller i det hele tatt forsøksvis forklare hvordan dette skal oppnås.

Hva som er bra for Norge med mindre samarbeid og å melde oss ut av det felles europeiske markedet, som norsk næringsliv selv sier at de ønsker å være en del av, klarer heller ikke partiet redegjøre for.

Framfor å legge fram konkrete forslag til alternativ og løsninger, kaster Senterpartiets representanter om seg med løse påstander og urealistiske lovnader om ‘noe bedre’ enn dagens situasjon. Det tjener i hvert fall ikke Norges interesser i en krevende tid.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.