Sentrale utgivelser:

«Der ute, der inne» (1970)

«Pausposten» (1976)

«Det begynner å bli et liv - det begynner å ligne en bønn» (1998)