Sentrale utgivelser

«Heksedans» (1977)

«En natt forbi» (1979)

«Alarmen går» (1982)

«Underveis» (1991)

«Nesten ikke tilstede» (1993)