Sentrale utgivelser:

«Shotgun Willie» (1973)

«Phases And Stages» (1974)

«Red Headed Stranger» (1975)

«Stardust» (1978)

«Across The Borderline» (1993)

«Teatro» (1998)

«Spirit» (1996)