ser etter noe levende

Det e'kke lett å skrive gode dikt.

Helge Torvund er forfatter, lyrikkanmelder i Dagbladet og diktlærer i Diktkammeret på Dagbladet.no, der det kommer inn mer enn 6000 dikt hver måned.

- Hva er det som gjør dikt gode?

- Dikting må ha ei blanding av språkleg medvit og noko levande. Høgt oppdrive språkhandsaming utan eksistensielt engasjement er keisamt. Veldig engasjement utan godt kunstnareleg språk blir pinleg. Og manglar begge deler vert eg sukkolog , sier Torvund, som også er psykolog.

Forfatteren Nils-Øivind Haagensen (31) råder unge poeter til å lese Torvunds bok «Diktkammeret», om å skrive poesi.

- Og prøv å forstå at det er jævlig vanskelig å beskrive et ytre og indre liv på 12 linjer.

Send inn dikt på:www.dagbladet.no/kammeret

DIKTLÆRER: Når Helge Torvund leser dikt, ser han etter noe levende. Men det er ikke lett å skrive gode dikt.