Ser på fordelingen

- Jeg har nedsatt Mjøs-utvalget for å gjennomgå all høyere utdanning i Norge. Jeg er åpen for å se på fordelingen av midler universitetene imellom, og mellom dem og høyskolene, sier utdanningsminister Jon Lilletun.


FORTSATT GRATIS: - I Storbritannia har de innført studieavgifter ved universitetene. Jeg mener førstegangsutdanningen fortsatt skal være gratis, sier utdanningsminister Jon Lilletun.

- Synes du det er pinlig at enkelte studenter ved Universitetet i Oslo får ned mot en fjerdedel av anbefalt undervisning?
- Jeg har fulgt Dagbladets universitetsserie med interesse. Hovedsakelig vil jeg si at Universitetet i Oslo er et godt universitet, med mange gode fagfolk. Men jeg ser jo at både trangboddheten i en del avdelinger og kuttene i bevilgninger har ført til at tilbudet er for dårlig enkelte steder. Innenfor årets budsjett mener jeg likevel at høyere utdanning er klart prioritert. Mange universitetsfolk vil oppleve vekst i grunnforskningen, særlig innenfor medisinsk forskning. Vi skal kutte 500 studieplasser totalt, halvparten ved UiO. For å imøtekomme institusjonens behov for omstilling, gjør vi nå dette saktere enn planlagt. Vi kutter over tre år.
- Ytterligere kutt er neppe særlig beroligende for studenter som allerede nå får snaut med undervisning, og forskere som må forske inne på kontoret?
- At universiteter og høyskoler er prioritert i dette budsjettet, betyr ikke at det er flust med penger der. Men for de fleste blir 1999 bedre enn fryktet. Det er tydelig at noen mindre fag blir særlig skadelidende, men det anser jeg som en intern universitetssak. Vi kan jo ikke detaljstyre dette fra departementet.
- Kuttene i studieplasser skjer ved humaniora og samfunnsfagene, uten at det gjenspeiler søkertallene. Hvorfor vil du svekke disse?
- Studenttallet totalt går jo ned, og det er ledige plasser både ved høyskoler og Universitetet i Tromsø i disse fagene. Vi ønsker å sørge for en viss kapasitet i hele landet. Oslo har også hardest press på studenthybler, så mange vil tjene på å finne andre studiesteder. Jeg merker meg at mange av Universitetets egne folk har påpekt at det ikke er en menneskerett å studere i Oslo. Men vi må ikke tappe UiO som spissinstitusjon. Det skal fortsatt være vårt største universitet og ligge i front faglig.
- Kuttene har gått hardt utover fag man bare får i Oslo. Er det rimelig?
- Her har jeg ikke detaljkunnskap. Men jeg har merket meg hva som er blitt sagt i debatten.
- Er det rettferdig at Oslo kommer dårligere ut enn Bergen?
- Fordelingen mellom universitetene er stort sett basert på historiske forhold. Unntaket er Tromsø, som nødvendigvis er en dyrere institusjon enn de andre. Oslo har en del stordriftsfordeler. Bergen har vært i en oppbyggingsfase. Men dette er som sagt forhold jeg er villig til å se nærmere på. Jeg håper Mjøs-utvalget vil gi oss svar på en del sentrale spørsmål i løpet av denne stortingsperioden, sier Jon Lilletun.